posttoday

ศบค.ชุดใหญ่ ถก 20 พ.ค. ปรับมาตรการ Thailand Pass

12 พฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยัน Thailand Pass ยังไม่เปลี่ยนแปลง ผู้เดินทางได้รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ต้องรอการอนุมัติ 48 ชม. ตรวจสอบการกักตัว การจองโรงแรม/ห้องพัก เผย ศบค.ชุดใหญ่เตรียมพิจารณา 20 พ.ค.

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 พ.ญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันว่า การเดินทาง Thailand Pass ยังไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมเผยถึงการเดินทางเข้าราชอาณาจักรภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พ.ค.65 ในส่วนของผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กำหนด จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อลดระยะเวลา และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์กำหนด ยังคงต้องรอการอนุมัติ 48 ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดการกักตัว การจองโรงแรม/ห้องพัก อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. มีการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ ประมาณ 15,000 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นประเทศสิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัมพูชา เวียดนาม และเยอรมนี ทั้งนี้ ขอให้ติดตามผลการประชุมหารือ ศบค. ชุดใหญ่ ถึงการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันศุกร์ ที่ 20 พ.ค. ที่จะถึงนี้