posttoday

กรมปศุสัตว์ เผย ASF ในสุกรระบาดแล้ว18จังหวัด

28 มกราคม 2565

เปิดรายงานกรมปศุสัตว์ แค่10วัน!โรค ASF ในสุกรระบาดแล้ว18จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ

กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ โรค ASF ในสุกรว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10ม.ค.2565 จนถึงปัจจุบันพบการระบาดแล้ว 18จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม สุพรรณบุรี พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร มหาสารคาม พัทลุง แม่ฮ่องสอน ศรีษะเกษ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำพู ราชบุรี สงขลา น่าน และเชียงใหม่

ก่อนนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค ASF (African swine fever virus) ในสุกร เผยว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 309 ตัวอย่าง พบผลวิเคราะห์เป็นลบจำนวน 308 ตัวอย่างและพบผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1 ตัวอย่าง จากตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มาจากจังหวัดนครปฐมโดยยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

คลิีกอ่านเพิ่มเติม