posttoday

ไทยเข้าสู่การระบาดระลอก5 ยากจะพยากรณ์จุดสูงสุดของจำนวนผู้ป่วย

07 มกราคม 2565

"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" เรียงลำดับการระบาดของโควิดในไทย ชี้ปัจจุบันเริ่มต้นการระบาดระลอกที่5แล้ว เผยยากที่จะพยากรณ์ว่าจุดสูงสุดจะมีจำนวนผู้ป่วยเท่าไหร่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทยโดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

โควิด-19 การระบาดในประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน โอมิครอน ระลอก (wave) ที่เท่าไหร่

มีการถามกันมาก ว่า โอมิครอน ที่กำลังระบาดขณะนี้ เป็นระลอกที่เท่าไหร่ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เพื่อความชัดเจน การระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา โอมิครอน กำลังเริ่มต้นระลอกที่ 5  โดยจะเรียงลำดับ ดังนี้

การระบาดระลอกแรก เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563  เกิดเริ่มต้นที่สถานบันเทิงทองหล่อและสนามมวย สายพันธุ์ที่ระบาดเป็นสายพันธุ์ S หรืออู่ฮั่นดั้งเดิม

ระลอก 2  เกิดที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครในกลางเดือนธันวาคม พบมากในแรงการต่างด้าว การระบาดเป็นสายพันธุ์ G หรือ GH

การระบาดระลอก 3  เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงทองหล่อ เป็นการนำเข้าสายพันธุ์อังกฤษหรือแอลฟา ในปลายเดือนมีนาคม พ. ศ. 2564  การระบาดด้วยสายพันธุ์อังกฤษนี้ทำทีท่าจะดีขึ้นและเริ่มจะลดลง ดังแสดงในรูป ก็เกิดการระบาดระลอก 4 ซ้อนขึ้นมา โดยสายพันธุ์เดลต้า ที่พบในหมู่คนงานก่อสร้าง การระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แล้วจึงค่อยๆลดจำนวนลงอย่างช้าๆ

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อมาอยู่ที่หลักประมาณ 3000 คน ก็เริ่มมีการระบาดหลังปีใหม่ด้วยสายพันธุ์ โอมิครอน จึงถือเป็นการระบาดระลอกที่ 5  และในการระบาดครั้งนี้ จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว น่าจะมากกว่าสายพันธุ์เดลต้า เพราะติดง่ายกว่า อัตราการเพิ่มขึ้นจะเป็นหลักหมื่นต่อวันอีกครั้งหนึ่ง จุดสูงสุด จะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับทุกคน ที่จะต้องช่วยกัน

จากข้อมูลในกราฟ แสดงให้เห็นถึงการระบาดในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 และ 4  จะเห็นว่ากระรอก 3 กำลังจะลดลงเช่นเดียวกันกับขณะนี้ ที่ระลอก 4 กำลังจะลดลงก็เกิดการระบาดรอบใหม่ขึ้นมา

โดยสรุปการระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันจะเข้าสู่ระลอก ที่ 5  และยากที่จะพยากรณ์ว่าจุดสูงสุดจะมีจำนวนผู้ป่วยเท่าไหร่