posttoday

สภาเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาบ่อนกาสิโน

02 ธันวาคม 2564

สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาบ่อนกาสิโน เปิดชื่อกรรมาธิการ ‘ชัช เตาปูน-เต้-สิระ’ร่วม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พิจารณาญัตติด่วนการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ที่มีทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติในทำนองเดียวกันเข้ามา 12 ฉบับ ต่อจากเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่ง ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายสนับสนุนครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การพิจารณาในวันนี้จึงให้ผู้เสนอญัตติทั้ง 12 ฉบับ ได้อภิปรายสรุป และลงมติโดยที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯด้วยคะแนน 310 ต่อ 9 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯจำนวน 60 คน แปรญัตติภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ กรรมาธิการวิสามัญฯทั้ง 60 คน มีบุคคลที่น่าสนใจ อาทิ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น

สภาเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาบ่อนกาสิโน