posttoday

กาญจน์ประกาศผลเลือกตั้งนายกอบต.ไม่เป็นทางการ

01 ธันวาคม 2564

กาญจนบุรี-กกต.กาญจน์ ประกาศผลเลือกตั้งนายก อบต.72แห่ง ไม่เป็นทางการ รอส่วนกลางสั่งรวมผลคะแนนใหม่3แห่ง คะแนนโนโหวตน้อยกว่า1แห่ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้ประกาศให้มีการเลือก นายก อบต.และ ส.อบต.ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มี อบต.ทั้งหมด 72 แห่งจาก 13 อำเภอ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายก อบต.รวม 137 คน และผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน 1,560 คน แต่ผู้สมัคร ส.อบต.ถูกติดสิทธิในภายหลัง จำนวน 8 คน จาก 7 อบต.

ล่าสุด (1 ธ.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

อำเภอเมืองกาญจนบุรี มี 9 อบต.ดังนี้

1.อบต.เกาะสำโรง นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 3,286 คะแนน

2.อบต.แก่งเสี้ยน นายจักรกฤช มหากิจวรกุล หมายเลข 2 ได้ 1,727 คะแนน

3.อบต.ช่องสะเดา นางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล หมายเลข 1 ได้ 1,821 คะแนน

4.อบต.บ้านเก่า นายประสาน สงวนพันธ์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง) ได้ 5,046 คะแนน

5.อบต.ลาดหญ้า นายชูชาติ เสือส่าน หมายเลข 1 ได้ 4,153 คะแนน

6.อบต.วังด้ง นายนคร ว่องวณิชชากร หมายเลข 1 ได้ 3,958 คะแนน

7.อบต.วังเย็น นายอาทิตย์ จันดี หมายเลข 1 ได้ 1,611 คะแนน

8.อบต.หนองบัว นางอมราลักษณ์ ใบบัว หมายเลข 1 ได้ 1,247 คะแนน

และ 9.อบต.หนองหญ้า นายพิสิษฐ์ เขาถ้ำทอง หมายเลข 1 ได้ 1,973 คะแนน

อำเภอท่าม่วง มี 8 อบต.ดังนี้

1.อบต.ท่าม่วง นายวรเดช กาญจนอโนทัย หมายเลข 1 ได้ 897 คะแนน

2.อบต.เขาน้อย นายอนันต์ แม้นทิม หมายเลข 1 ได้ 2,168 คะแนน

3.อบต.ท่าตะคร้อ นางอ้อย วอนเพียร หมายเลข 1 ได้ 1,790 คะแนน

4.อบต.ทุ่งทอง นายกอบกิจ สบายยิ่ง หมายเลข 2 ได้ 2,802 คะแนน

5.อบต.บ้านใหม่ นายสรายุธ จีนาภักดิ์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 3,995 คะแนน

6.อบต.พังตรุ นางนิตยา จันทร์เพ็ญ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,317 คะแนน

7.อบต.รางสาลี่ นายอเนก บ่อพลอย หมายเลข 1 ได้ 2,325 คะแนน

และ8.อบต.หนองตากยา นายเฉลิม สุขเจริญ หมายเลข 1 ได้ 2,476 คะแนน

อำเภอท่ามะกา มี 12 อบต.ดังนี้

1.อบต.เขาสามสิบหาบ นายประชุม จันทร์มา หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง) ได้ 2,960 คะแนน

2.อบต.โคกตะบอง (อยู่ระหว่างตรวจสอบ เนื่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครรายใด) โดยมีผู้สมัครนายก 2 คน ประกอบด้วย ด.ต.สุชาติ นุชนุ่ม หมายเลข 1 และนายสมคิด ขุนทอง หมายเลข 2

3.อบต.ดอนชะเอม นายสายชน ทองสุก หมายเลข 1ได้ 3,154 คะแนน (ต้องรอ กกต.สั่งการรวมผลคะแนนใหม่)

4.อบต.ตะคร้ำเอน นายสำรวย อินทร์นะนิสา หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง) ได้ 6,307 คะแนน

5.อบต.ท่ามะกา นายออมทรัพย์ วารีย์ทิพย์ขจร หมายเลข 1 ได้ 1,885 คะแนน

6.อบต.ท่าเสา นายจำลอง สุวรรณประเสริฐ หมายเลข 2 ได้ 1,867 คะแนน

7.อบต.พงตึก ร.ต.อ.อธิพัฒน์ อนันท์พรหมมา หมายเลข 2 ได้ 1,637 คะแนน

8.อบต.ยางม่วง นายสุทิน ทองร้อยยศ หมายเลข 1 ได้ 2,548 คะแนน

9.อบต.สนามแย้ นายทวีป เปาอินทร์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,991 คะแนน

10.อบต.แสนตอ นางพรทิพย์ แสนสุข หมายเลข 1 ได้ 2,854 คะแนน

11.อบต.หวายเหนียว นายสมชาย ไทยสงเคราะห์ หมายเลข 1 ได้ 797 คะแนน

และ 12.อบต.อุโลกสี่หมื่น นายขจรศักดิ์ สุธีดวงสมร หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,975 คะแนน

อำเภอด่านมะขามเตี้ย มี 4 แห่ง ดังนี้

1.อบต.ด่านมะขามเตี้ย นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้คะแนน 3,542 คะแนน

2.อบต.กลอนโด นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค หมายเลข 2 ได้คะแนน 3,006 คะแนน

3.อบต.จรเข้เผือก จ.ส.ต.บรรเทิง ชะอุ่ม หมายเลข 1 ได้คะแนน 3,511 คะแนน

และ 4.อบต.หนองไผ่ นางสาวน้ำค้าง บัวบาน หมายเลข 2 ได้ 864 คะแนน

อำเภอพนมทวน มี 5 แห่ง ดังนี้

1.อบต.ดอนตาเพชร นายอภิรักษ คชนา หมายเลข 1 ได้ 2,250 คะแนน

2.อบต.ทุ่งสมอ นายเดชา ลัดดากุล หมายเลข 2 ได้ 1,235 คะแนน

3.อบต.พนมทวน นายจำลอง หมู่ม่วง หมายเลข 1 ได้ 770 คะแนน

4.อบต.พังตรุ นายสำรวย ลัดดากุล หมายเลข 2 ได้ 3,214 คะแนน

และ 5.อบต.หนองโรง นางสาวชนัดดา วงศ์ดี หมายเลข 3 ได้ 2,805 คะแนน

อำเภอบ่อพลอย มี 6 แห่ง ดังนี้

1.อบต.บ่อพลอย นายสนอง วิเศษสิงห์ หมายเลข 1 ได้ 2,818 คะแนน

2.อบต.ช่องด่าน นามสมจิตร พวงชีวงษ์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 3,769 คะแนน

3.อบต.หนองกร่าง นายรัฐธิพงศ์ จรัสปิติพัฒน์ มายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง) ได้ 2,308 คะแนน

4. อบต.หนองกุ่ม นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ หมายเลข 1 ได้ 6,940 คะแนน

5.อบต.หนองรี นายสมชาย ยิ้มใหญ่หลวง หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,062 คะแนน

และ 6.อบต.หลุมรัง นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย หมายเลข 1 ได้ 3,316 คะแนน

อำเภอห้วยกระเจา มี 2 แห่ง ดังนี้

1.อบต.ดอนแสลบ นายธษิฒ ประกอบธรรม หมายเลข 2 ได้ 4,413 คะแนน

และ 2.อบต.วังไผ่ นางชลธิชา สืบเนียม หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,091 คะแนน

อำเภอเลาขวัญ มี 7 แห่ง ดังนี้

1.อบต.เลาขวัญ นายเมธี สุกุลธนาศร หมายเลข 2 ได้ 2,473 คะแนน

2.อบต.ทุ่งกระบ่ำ นายปฏิภาณ ปทุมสูตร หมายเลข 1 ได้ 2,419 คะแนน

3.อบต.หนองนกแก้ว นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม หมายเลข 1 ได้ 2,275 คะแนน

4.อบต.หนองประดู่ นายมงคล ทองยิ้ม หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 4,651 คะแนน

5.อบต.หนองปลิง นายมงคล โพธิ์พันธุ์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 4,952 คะแนน

6.อบต.หนองฝ้าย นายสมนึก แสงอินทร์ หมายเลข 1 ได้ 1,897 คะแนน

และ 7.อบต.หนองโสน นายชาติชาย ฉัตรเมธี หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 3,857 คะแนน

อำเภอหนองปรือ มี 1 แห่ง ดังนี้

1.อบต.หนองปรือ (อยู่ระหว่างรอ กกต.สั่งการรวมผลคะแนนใหม่)โดยมีนางสุภาวดี สงเจริญ หมายเลข 1 ลงสมัครเพียงคนเดียว

อำเภอไทรโยค มี 6 แห่ง ดังนี้

1. อบต.ท่าเสา (อยู่ระหว่างรอ กกต.สั่งการรวมผลคะแนนใหม่)โดยมีผู้สมัครนายก 2 คน คือนายพีรเดช วัฒนวุฒิ หมายเลข 1 และนายชัยเฉลิม นุชนุ่ม หมายเลข 2

2.อบต.บ้องตี้ นายนิทัศน์ ลูกอินทร์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 1,239 คะแนน

3.อบต.ลุ่มสุ่ม นายอนุกูล วงค์ณรินทร์ หมายเลข 1 ได้ 2,728 คะแนน

4.อบต.วังกระแจะ นายมั่น จี้อุ่น หมายเลข 1 ได้ 2,616 คะแนน

5.อบต.ศรีมงคล นายธนทัต ฉ่ำเกต หมายเลข 4 ได้ 1,443 คะแนน

และ 6.อบต.สิงห์ นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,326 คะแนน

อำเภอทองผาภูมิ มี 4 แห่ง ดังนี้

1.อบต.ชะแล นายบรรจง รสจันทร์ หมายเลข 1 ได้ 2028 คะแนน

2.อบต.ปิล็อก นายสุชาติ นิลเมือง หมายเลข 1 ได้ 743 คะแนน

3.อบต.หินดาด นายสุรศักดิ์ พนมวัน ณ อยุธยา หมายเลข 1 ได้ 1,450 คะแนน

และ 4.อบต.ห้วยเขย่ง นายชัชชัย อุดมสถาผล หมายเลข 2 ได้ 1,721 คะแนน

อำเภอสังขละบุรี มี 3 แห่ง ดังนี้

1.อบต.ปรังเผล นายไพศาล บัวหลวง หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 1,338 คะแนน

2.อบต.ไล่โว่ นายสมชาย วุฒิพิมลวิทยา หมายเลข 2 ได้ 828 คะแนน

และ 3. อบต.หนองลู นายภูวดล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หมายเลข 1 (ไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,748 คะแนน

และอำเภอศรีสวัสดิ์ มี 5 แห่ง

1.อบต.ท่ากระดาน นายปราศาตร์ การอำนวย หมายเลข 1 ได้ 1,870 คะแนน

2.อบต.ด่านแม่แฉลบ นายฉัตร เงินยวง หมายเลข 1 ได้ 1,122 คะแนน

3.อบต.นาสวน นายเศรษฐา สุขสถาพรชัย หมายเลข 1 ได้ 1,280 คะแนน

4.อบต.แม่กระบุง นายสราวุธ กลีบบัว หมายเลข 1 ได้ 891 คะแนน

และ 5.อบต.หนองเป็ด นายนพนันท์ ศรีสุวรรณ์ หมายเลข 1 ได้ 1,067 คะแนน