posttoday

เปิด10จังหวัดติดโควิดสูงสุด กทม.นำ 740 ราย จับตา"กระบี่"ติดโผ

30 พฤศจิกายน 2564

ศบค.รายงาน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด กทม.ยังอันดับ 1 จำนวน 740 ราย รองลงมาเป็น นครศรีธรรมราช สงขลา จับตากระบี่ ติดโผอันดับ 10

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 4,306ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,054 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 121 ราย จากเรือนจำ 123 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,115,872 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย / ยอดสะสม 20,771 ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 22 ราย อายุระหว่าง 46-95 ปี เป็นชาวไทย 36 ราย เมียนมา 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 29 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 5 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย โดยจังหวัดภาคใต้เสียชีวิตรวมกันมากที่สุด 16 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 6,407 ราย ยอดสะสม 2,019,428 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 75,673ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก1,353 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 329 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 29 พ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 92,658,390 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 48,074,050 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 41,210,777 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 3,373,563 ราย เฉพาะวันที่ 29 พย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 297,973ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 740 ราย 2.นครศรีธรรมราช 307 ราย 3.สงขลา 247 ราย 4.สุราษฎร์ธานี 247ราย 5.ชลบุรี 170 ราย 6.เชียงใหม่ 167 ราย 7.สมุทรปราการ 119 ราย 8.ตรัง 98 ราย 9.ปัตตานี 96 ราย และ 10.กระบี่ 93 ราย