logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

“วิษณุ”มอบโอวาท ขรก.ชี้ข้าราชการ คือกลไกสำคัญ

01 เมษายน 2559

“วิษณุ”มอบโอวาท ขรก.ชี้ข้าราชการ คือกลไกสำคัญ ถ้าด้อย ระบบล้ม ชงครม.ประเมินรูปแบบใหม่ 3 ประการ

“วิษณุ”มอบโอวาท ขรก.ชี้ข้าราชการ คือกลไกสำคัญ ถ้าด้อย ระบบล้ม ชงครม.ประเมินรูปแบบใหม่ 3 ประการ

เมื่อเวลา11.30 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย นายวิษณุ กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตอนหนึ่งว่า การจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรตินั้น ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าให้ข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศได้ตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความสำคัญของตน เช่นเดียวกับการจัดงานวันเด็ก วันครู ล้วนต้องการให้ชาติรู้สึกถึงความสำคัญของเด็ก ความสำคัญของครู ไม่ใช่แต่เพียงให้รางวัลยกย่องว่าดีเยี่ยมเท่านั้น การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ก็เช่นเดียวกัน ทำอย่างไรที่จะให้คนทั้งประเทศ รวมทั้งตัวข้าราชการเอง ได้ตระหนักว่า ตนเป็นผู้มีความสำคัญ และต้องประพฤติปฏิบัติให้ดี มีความบริสุทธิ์ เป็นที่ยกย่อง

“ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ถ้ากลไกนี้หยุด หรือด้อยคุณภาพ กลไกอื่นก็ยากที่จะทำงานให้มีคุณภาพได้ และในที่สุดระบบทั้งหมดก็จะล้มครืนลง”นายวิษณุ กล่าว และว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพข้าราชการ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และหากศึกษาพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ จะเห็นว่าท่านทรงให้ความสำคัญของการทำงาน ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อประเทศ โดยเน้นย้ำในหลัก 3 ประการ คือหลักวิชาการ เหตุผล และความชอบธรรม โดย 3 ส่วนนี้ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน งานถึงจะออกมาได้ผล

นายวิษณุกล่าวว่า วันนี้หน้าที่ของข้าราชการ จะแตกต่างไปจากอดีต และรัฐบาลคาดหวังมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยหลักการประเมินข้าราชการรูปแบบใหม่ ที่คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในสัปดาห์หน้านั้น จะเน้นการประเมิน 3 ประการใหญ่ๆคือ 1.การทำงานตามหน้าที่ปกติ ที่ได้รับมอบหมาย 2.การทำงานตามหน้าที่ในวาระพิเศษ 3.การทำภาระกิจเฉพาะพื้นที่ เช่นพื้นที่จังวันที่ประสบภัยแล้งเป็นต้น ซึ่งแบบประเมินนี้จะกระตุ้นการทำงานของข้าราชการ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน และหวังอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลครั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น