posttoday

เด็กเจนใหม่ ใส่ใจพัฒนา

01 มิถุนายน 2557

ในปีที่แล้ว นิตยสารไทม์ได้ตีพิมพ์บทความพิเศษเรื่อง “Gen Me” โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันสุขภาพ

โดย...พี่กันดั้ม

ในปีที่แล้ว นิตยสารไทม์ได้ตีพิมพ์บทความพิเศษเรื่อง “Gen Me” โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกาว่าด้วยเรื่องอาการ “หลงตัวเอง” ของเด็กรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมักมองตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมหรือแม้แต่โลกใบนี้จนทำให้มีความมั่นใจในตัวเองแบบสุดๆ และมีพฤติกรรมใส่ใจแต่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากเป็นพิเศษ จนแทบไม่ใส่ใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นรอบข้าง

โจทย์นี้จึงกลายมาเป็นหัวใจสำคัญของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ซึ่งปีนี้ได้จัดมาเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” โดยมีหัวเรือใหญ่อย่างมูลนิธิธรรมดีและ สสส.ร่วมมือกัน เพื่อเปลี่ยนคน Gen Me ให้กลายเป็นคนไทยสายพันธุ์ใหม่ที่หัวใจรู้จักการให้

“จิตสาธารณะหรือจิตอาสายังเป็นเรื่องที่ขาดแคลนมากในสังคมไทยทุกวันนี้ สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการชี้แนะแนวทางด้วยคำพูด คือ การให้โอกาสและการยอมรับเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมส่งต่อความดีออกไปจนเต็มพื้นที่ในที่สุด และยังเป็นการใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์อีกด้วย” รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. อธิบายถึงเรื่องการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่

เช่น น้องตาว หรือ น.ส.ณัฐวดี กาญจนสูตร ผู้ก่อตั้งกลุ่มศิลปะ Rhythm of Arts เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า ทางกลุ่มได้สอนศิลปะการแสดงให้กับคนตาบอด เพราะเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ก็มีศักยภาพไม่แพ้คนปกติคนทั่วไป ซึ่งนอกจากเป็นการให้โอกาสคนกลุ่มนี้ได้มีที่ยืนมากขึ้นในสังคมด้วยการสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองแล้ว พวกเขายังจะได้มีส่วนในการแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นในสังคมอีกด้วย

ส่วนน้องๆ คนอื่นๆ ที่อยากรู้ว่าเด็กเจนใหม่ นั้นเขาทำอะไรกันบ้างก็สามารถสมัครเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/dodclub