บทสะท้อน"อันธพาลวัดสิงห์" นิเวศทางสังคมกำลังป่วย

  • วันที่ 03 มี.ค. 2562 เวลา 07:34 น.

บทสะท้อน"อันธพาลวัดสิงห์" นิเวศทางสังคมกำลังป่วย

พฤติกรรมสุดกร่างของกลุ่มอันธพาลที่บุกเข้าทำร้ายครู-นักเรียนในโรงเรียนวัดสิงห์ระหว่างการเข้าสอบ สะท้อนถึงความล้มเหลวของสิ่งแวดล้อมในสังคมที่คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่

*******************************

โดย...ธเนศน์ นุ่นมัน

ปัญหากลุ่มวัยรุ่นใช้ความรุนแรงนั้นมีสถิติที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะปัจจัยหลายด้าน ยังเป็นอุปสรรคในการสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุข การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง การมั่วสุมทางเพศ ด้านมืดของสังคมออนไลน์ ที่กลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้ยิ่งโหมบริโภคทางวัตถุ

ล่าสุดกรณีกลุ่มอันธพาลงานบวชบุกโรงเรียนวัดสิงห์ ทำร้าย รปภ. ครู นักเรียน ระหว่างการเข้าสอบแกตแพต จนได้รับบาดเจ็บ ทำลายข้าวของ และลวนลามนักเรียนหญิง กำลังเข้าสู่กระบวนการเอาผิดตามกฎหมาย แต่เหตุการณ์นี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมไทยตื่นตัว เรื่องด้านมืดของสังคมที่แผ่เข้าไปมีอิทธิพลกับคนกลุ่มหนึ่งให้ก่อเหตุได้อย่างไม่เลือกเวลาและสถานที่ ระบบศีลธรรม ความยับยั้งชั่งใจที่เสื่อมถอยลงจนน่าหวั่นเกรงว่า หากปล่อยให้ลุกลามต่อไป ก็ยากจะคาดเดาถึงผลพวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ “ครูหยุย” ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มองว่าการใช้ความรุนแรงของกลุ่มอันธพาล ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ในกลุ่ม ต่างบ่มเพาะความรุนแรงจากอุปนิสัยส่วนตนจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อผนวกกับองค์ประกอบอื่นๆ อย่างสิ่งเร้าหรือการดื่มสุราที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้หมดความยับยั้งชั่งใจ และตกอยู่ในภาวะพวกมากลากไป

ทั้งนี้ เมื่อมีองค์ประกอบที่กล่าวมา ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า คนที่มีนิสัยเกเรจะก่อเหตุรุนแรงต่อคนอื่นได้โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะก่อเรื่องได้กระทั่งในวัด ในโรงเรียน หรือมักจะปรากฏเป็นข่าวว่า เรื่องเล็กน้อยอย่างตั้งวงนั่งดื่มสุรากันอยู่ แล้วมีคนมาบีบแตรไล่ ก็พร้อมที่จะโกรธ ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทได้ทันที

ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ กฎหมายจะต้องเอาผิดอย่างจริงจัง เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหากก่อเหตุจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง และเป็นการปรามไม่ให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ และแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนรุ่นพี่ ยกตัวอย่างจากกลุ่ม รถซิ่ง เมื่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ เอาจริง ตัวการตัดสินโทษหนัก ถึงขนาดยึดรถของกลางหากผู้ก่อเหตุมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ เรื่องนี้ก็บรรเทาลง หากเจ้าหน้าที่หรือกลไกรัฐเอาจริงเอาจังในการเอาผิด คนก่อเหตุจะลดจำนวนลง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดสิงห์ สะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหา ระบบนิเวศในสังคมที่กลุ่มคนดังกล่าวอาศัยอยู่กำลังมีภาวะล้มเหลวในหลายด้าน

“ผู้ก่อเหตุควรจะตระหนักว่าเขตวัด เขตปฏิบัติธรรมของทุกศาสนา เขตสถานศึกษา เขตสถานพยาบาล ล้วนเป็นพื้นที่ที่ทั่วโลกเข้าใจในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ในยามสงครามก็เข้าไปใช้ความรุนแรงไม่ได้ เพราะต้องเคารพว่าเป็นแหล่งสร้างคน ซ่อมคน เป็นพื้นที่พิเศษ เป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าไปละเมิดเป็นเขตอภัยทาน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นการกระทำการเกินเลย ขาดการพัฒนาชีวิตและจิตสำนึก การรู้จักละวาง และเป็นเหตุที่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการเห็นความสำคัญ มูลค่าของวัตถุสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ สำคัญกว่าจิตใจ ซึ่งชัดจากกรณีที่เสียค่าเช่าเวที เช่าเครื่องเสียงมาแล้วไม่ได้ใช้งานก็โกรธ คิดว่าต้องได้อะไรกลับมาบ้าง จึงก่อเหตุ คิดอยู่บนฐานของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม

นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาระบบในการพัฒนามนุษย์ โครงการหรือแนวทางความคิดในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองในเรื่องจิตใจไม่มีความชัดเจน เราไม่ได้มีพิมพ์เขียวในเรื่องสังคมคุณธรรม และสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ อาจจะส่งเสริมให้ใช้อารมณ์มากกว่าสติปัญญา ระบบนิเวศของสังคมที่สร้างพวกเขามากำลังป่วย และต้องเร่งหาทางแก้ไข เริ่มจากครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ทำดีให้เด็กซึมซับ มีชุมชนที่เข้มแข็งสร้างกลไกให้กลายเป็นสังคมคุณธรรม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ