นโยบาย'พท.-พปชร.' ใครประชานิยมกว่ากัน

  • วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 08:56 น.

นโยบาย'พท.-พปชร.' ใครประชานิยมกว่ากัน

โดย....ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

การหาเสียงเลือกตั้งเดินมาครึ่งทาง ซึ่งทุกพรรคต่างขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆ ต่างงัดนโยบายมาประชันกันเต็มกำลัง ท่ามกลางข้อครหาพรรคนั้นลอกนโยบายพรรคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ซึ่งแต่ละพรรคเกทับ บลัฟกันแหลก โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ชู "ประชานิยม" กับพรรคพลังประชารัฐ ที่งัด "รัฐสวัสดิการ" มาสู้ ส่วนนโยบายของทั้งสองพรรคมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

พรรคเพื่อไทย

* ชูเพิ่มพลังให้คนไทย 7 ด้าน

1.เพิ่มพลังเกษตรกร ด้วยการเพิ่ม ราคาข้าวเปลือก ยางพารา ปรับโครงสร้าง หนี้ ปรับโครงสร้างรายได้ พลิกฟื้นหน้าดิน เปลี่ยนกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยุคใหม่ 2.เพิ่มพลังเอสเอ็มอี พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ค้าขายคล่อง เป็นคู่ค้ากับ หน่วยงานรัฐ เพิ่มธนาคารส่งเสริม ขจัด อุปสรรคการส่งออก พอไปบุกตลาดต่างประเทศ 3.เพิ่มพลังผู้ส่งออก เจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้า ทลายอุปสรรคด้านภาษี ใบอนุญาต พิธีการศุลกากร พัฒนา "จุดบริการครบวงจร" ให้ผู้ส่งออกทุกระดับ 4.เพิ่มพลังการท่องเที่ยว ฟื้นความเชื่อมั่น ส่งเสริมแหล่งเงินทุนแก่รายย่อย สนับสนุน โฮมสเตย์ชุมชน ร้านอาหารท้องถิ่น และ ของฝากตำบล 5.เพิ่มพลังพนักงานบริษัทและคนรุ่นใหม่ พัฒนาทักษะ สร้างงาน และสร้างธุรกิจให้ผู้ถูกเลิกจ้าง ด้วยกองทุนคนเปลี่ยนงาน 6.เพิ่มพลัง ผู้สูงอายุ เพิ่มเบี้ยยังชีพ สร้างงาน แปลง ประสบการณ์เป็นทุน ตั้งหวยออมทรัพย์ มีเงินออมพร้อมลุ้นรางวัล 7.เพิ่มพลัง สตรี เพิ่มประสิทธิภาพกองทุน สร้าง อาชีพ ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสตรี หมู่บ้าน

* สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทย 5 ด้าน

1.30 บาทยุคใหม่ สร้างสุขดีถ้วนหน้า "แข็งแรงก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย มีอายุยืนแบบสุขภาพดี" เช่น ได้สิทธิดูแลสุขภาพก่อนป่วย ยาดี รักษาดี คุณภาพดี ไม่ต้องรอคิว ใส่ใจบุคลากร

2.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม สร้างเมืองน่าอยู่ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

3.พัฒนาคนไทยเป็น "พลเมืองโลก" มีทักษะทำงานที่ทันสมัย คว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ เป็นนายของหุ่นยนต์ เช่น คืนโรงเรียนให้ครอบครัว เรียนฟรี จริง 15 ปี 8 ปี ชี้ทางชีวิต ยกเลิกผู้ค้ำประกัน กยศ. โรงเรียนออนไลน์ 1 วันวิชาอนาคต

4.ทลายอุปสรรคทางกฎหมายที่ ขวางกั้นโอกาสของประชาชน เช่น ยกเลิก การขอใบอนุญาต ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ทันสมัย ปรับระบบรัฐราชการ เป็นรัฐ ประชาชน

5.ดูแลสิ่งแวดล้อม สร้าง Green Evolution (5G) Green Policy Green Growth Green Development Green City Green Society

พลังประชารัฐ

ชู "นโยบายสร้างชาติ เพิ่มพลังเศรษฐกิจ" "นโยบาย 7-7-7" ประกอบด้วย 3 พันธกิจ ได้แก่ 7 สวัสดิการประชารัฐ, 7 สังคมประชารัฐ และ 7 เศรษฐกิจ ประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง สังคมเข้มแข็ง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสร้างความสามารถให้แข่งขันกับโลก

* 7 สวัสดิการประชารัฐ

1.บัตรประชารัฐ ต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย 2.สวัสดิการรายกลุ่ม ตามความต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพรับจ้าง 3.สวัสดิการคนเมือง เพราะคนเมืองผู้มี รายได้น้อยต้องเผชิญกับการแบกรับ ภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร 4.หมดหนี้มีเงินออม ช่วยทุเลาภาระหนี้ให้กับ 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ข้าราชการ SMEs ครู และนักศึกษา 5.โครงการบ้านล้านหลัง ให้ประชาชน มีบ้านเป็นของตัวเอง 6.บ้านสุขใจวัยเกษียณ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัย 7.สิทธิที่ดินทำกินให้เกษตรกร

* 7 สังคมประชารัฐ

1.การศึกษา 4.0 พัฒนาคน เตรียมความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาส ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนทำงาน 2.กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค เช่น EEC และ ต่อยอดไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยให้แต่ละภูมิภาคเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLMV 3.สร้างเมืองน่าอยู่ ใกล้บ้าน มีงานทำ 4.ชุมชนประชารัฐ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด โดยจะมี "กองทุนพัฒนาชุมชนประชารัฐ" มีแหล่งน้ำชุมชน โครงการ ป่าไม้มีค่า และสร้างวิสาหกิจชุมชน

5.เมืองอัจฉริยะสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ของคน 6.สังคมประชารัฐสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา 7.Bangkok 5.0 ผุด 9 ย่านนวัตกรรม พัฒนาย่านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้คนกรุง สร้างเครือข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์ ผ่านเทคโนโลยี 5จี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ