ปรับขุนพลสู้เลือกตั้ง เสริมแกร่งเก็บชัยชนะ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 06:14 น.
ปรับขุนพลสู้เลือกตั้ง เสริมแกร่งเก็บชัยชนะ
โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ปิดรับสมัคร สส.ทั้งแบบแบ่งเขต เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อ รวมถึงเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นโฉมหน้าค่าตาของผู้สมัครของแต่พรรคการเมืองหากเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

เมื่อย้อนดูปี 2554 กทม. พรรค เพื่อไทย ส่งผู้สมัครครบ 33 เขต อาทิ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ ม.ล.ณัฏฐพลเทวกุล พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ รพงษ์ ตันติเวชยานนท์ ลีลาวดี วัชโรบล กวี ณ ลำปาง อนุตตมา อมรวิวัฒน์ สิงห์ทอง บัวชุม วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ สุรชาติ เทียนทอง การุณ โหสกุล น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อนุสรณ์ ปั้นทอง ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

ทว่า ในการเลือกตั้งนี้มีเปลี่ยนตัว ผู้สมัครใหม่เป็น ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ประพนธ์ เนตรรังษี ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส วิตต์ ก้องธรนินทร์ ธวัชชัย ทองสิมา พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง วัฒนา เมืองสุข สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา แทนบางส่วนได้ลาออกไป เช่น ภักดีหาญส์ ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา สุวัฒน์ ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย และ อนุตตมา ย้ายไปพรรคไทยรักษาชาติ

เชียงราย ปี 2554 ส่ง สามารถ แก้วมีชัย สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อิทธิเดช แก้วหลวง ละออง ติยะไพรัช รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน แต่การเลือกตั้งรอบนี้ยังคงผู้สมัครเดิมไว้ เปลี่ยนเพียงผู้สมัคร 2 คน จากสุรสิทธิ์ และ วิสาระดี เป็น วิสิษฐ์ และวิสาร เตชะธีราวัฒน์

เชียงใหม่ อาทิ ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ วิทยา ทรงคำ ประสิทธิ์ วุฒินันชัย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และบุญทรง เตริยาภิรมย์ ก็ยังคงผู้สมัครเดิมเปลี่ยนเพียง จักรพล ตั้งสุทธิธรรม และสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แทน ชินณิชา ซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี และบุญทรง ถูกตัดสินจำคุกคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ กฤษดาภรณ์ หายไปเนื่องจากเขต ลดลง

นครราชสีมา อาทิ สมโภชน์ ประสาทไทย สุธรรม พรสันเทียะ ลินดา เชิดชัย ทัศนียา รัตนเศรษฐ โกศล ปัทมะ สุชาติ ภิญโญ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร อภิชา เลิศพชรกมล ซ้าย ผลกระโทก และ สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ ปัจจุบันเปลี่ยนผู้สมัครใหม่บางส่วน เป็น ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา จักรกฤช ผาสุขมูล โกศล ปัทมะ สมชาย ภิญโญ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก และ วรพล บวรลัทธพล

นครศรีธรรมราช ส่ง นิภาภูเบศวร์ ฝั่งชลจิตต์ นพรุจ วรชิตวุฒิกุล สมศักดิ์ เลิศไพบูลย์ ประกอบ แต้มสีทอง อุดมเกียรติ ปานมี นิติ จิตรัตน์ ภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์ อดุลย์ อะหลี วริศ ญาณแก้ว แต่รอบนี้กลับไม่ส่งแม้แต่เขตเดียว

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี 2554 กทม. ส่ง อาทิ เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล อนุชา บูรพชัยศรี จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ธนา ชีรวินิจ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สรรเสริญ สมะลาภา อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ชื่นชอบ คงอุดม สกลธี ภัททิยกุล แทนคุณ จิตต์อิสระ ก้องศักดิ์ ยอดมณี วิทเยนทร์ มุตตามระ ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน พนิช วิกิตเศรษฐ์

แต่การเลือกตั้งปี 2562 ได้เปลี่ยนตัวผู้สมัครเป็น คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ  สมชาย เวสารัชตระกูล รัฐพงศ์ ระหงษ์ พริษฐ์ วัชรสินธุ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เบญญาภา เกษประดิษฐ์ อนันต์ ฤกษ์ดี สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ นันทพร วีรกุลสุนทร สาทร ม่วงศิริ

โดย พุทธิพงษ์ และณัฏฐพล ลาออกเพื่อไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ชื่นชอบ ย้ายไปสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท สกลธี ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. ขณะที่ พนิช จิตภัสร์ และณัฏฐ์ ย้ายไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ

เชียงราย สมพงค์ อันพาพรม ชัยธวัช สิทธิสม ประดิษฐ์ ศรีอ้วน เกียรติศักดิ์ อุดขา มิรันตี บุญแก้ว ธวัชชัย อภิวงค์ ชูเกียรติ กันทะรส แต่รอบนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครบางส่วน เป็น ธวัชชัย อภิวงค์ กฤษฎิ์ฏิพงษ์ นามวงศ์ ทินกร แกล้วกล้า สุภาพ ยาปะโลหิต นำชัย อนันท์เดชา

เชียงใหม่ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ พรชัย จิตรนวเสถียร วีระวุฒิ เทพเรือง โสภณ โกชุม พรเลิศ ก๋าวินจันทร์ ยงยุทธ สุวภาพ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ เกรียงกมล ศรีมา นรพล ตันติมนตรี ซึ่งเปลี่ยนใหม่หมดเว้นเพียง พรเลิศ และพรชัย ขณะที่ เดือนเต็มดวง ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

นครราชสีมา การุณ ชุมรักษ์ จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ จำนงค์ กันสำโรง จรัญ เสาวกุล สิทธิชัย เจริญใจ บุญเอื้อ ประถมพงษ์ ธนชาติ พรรคเจริญ ธีราภรณ์ กลางพิมาย ประดิษฐ์ เวียงสีมา สมใจ มันกระโทก กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ สายัณห์ สำนักโนน ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา รังษี จีระมะกร ดารา เกตกะโกมล ซึ่งรอบนี้เปลี่ยนใหม่เกือบหมดเว้นเพียง ฉัตรธบรรจง และจำนงค์

นครศรีธรรมราช อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ นริศา อดิเทพวรพันธุ์ วิทยา แก้วภราดัย อภิชาต การิกาญจน์ ประกอบ รัตนพันธ์ เทพไท เสนพงศ์ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ซึ่งผู้สมัครหายไป 2 คน เนื่องจากเขตหายไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ และให้ ชัยชนะ เดชเดโช ลงแทน

ส่วนพรรคพลังประชารัฐแม้เป็นน้องใหม่แต่ส่ง สส.ครบทุกเขตในการเลือกตั้งครั้งนี้ กทม. อาทิ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สิระ เจนจาคะ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ และวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

เชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด บุญถิ่น นวลใหม่ เสงี่ยม แสนพิช บัวสอน ประชามอญ ศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี ผจญ ใจกล้า เชียงใหม่ พจนารถ ศรียารัณย ศรีพรรณ เขียวทอง พรชัย อรรถปรียางกูร กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ สันติ ตันสุหัช บดินทร์ กินาวงศ์ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ นรพล ตันติมนตรี

นครราชสีมา เกษม ศุภรานนท์ ประพิศ นวมโคกสูง จันทิมา โกสินทร์รักษา ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อรทัย พลวิเศษ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ทัศนียา รัตนเศรษฐ ทัศนาพร เกษเมธีการุณ บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ สมศักดิ์ พันธ์เกษม อัฏฐกร อินทร์ศร จำลอง ครุฑขุนทด พจน์ เจริญสันเทียะ

นครศรีธรรมราช รงค์ บุญสวยขวัญ สัณหพจน์ สุขศรีเมือง อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ภูมิไท ดีเป็นแก้ว คมเดช มัชฌิมวงศ์ มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สายัณห์ ยุติธรรม จักรกฤช บริรักษ์