เปิดปาร์ตี้ลิสต์ ช่วยหนุนเก้าอี้นายกฯ

  • วันที่ 08 ก.พ. 2562 เวลา 06:31 น.

เปิดปาร์ตี้ลิสต์ ช่วยหนุนเก้าอี้นายกฯ

โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

ได้เห็นโฉมหน้าสำหรับรายชื่อ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ รวมถึงบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเมื่อส่องบรรดา สส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่ติดอยู่ในท็อปเท็นรวมถึงบุคคลน่าสนใจของแต่ละพรรค

เริ่มจากพรรคเพื่อไทย นำเสนอ 97 รายชื่อ โดย 10 อันดับแรก พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ชัยเกษม นิติสิริ ภูมิธรรม เวชยชัย เสนาะ เทียนทอง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปลอดประสพ สุรัสวดี โภคิน พลกุล พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล และเกรียง กัลป์ตินันท์

บุคคลน่าสนใจ อาทิ อันดับ 11 กิตติรัตน์ ณ ระนอง อันดับ 12 ชูศักดิ์ ศิรินิล อันดับ 13 พงศ์เทพ เทพกาญจนา อันดับ 14 นพดล ปัทมะ อันดับ 16 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อันดับ 21 พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อันดับ 22 ชูชาติ หาญสวัสดิ์ อันดับ 23 อดิศร เพียงเกษ และอันดับ 39 นิสิต สินธุไพร

ถัดมาพรรคประชาธิปัตย์ ส่ง 150 รายชื่อ ซึ่ง 10 อันดับแรก ประกอบด้วย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชวน หลีกภัย บัญญัติ บรรทัดฐาน เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ กัลยา โสภณพนิช จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กรณ์ จาติกวณิช จุติ ไกรฤกษ์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ และศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ส่วนรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ อันดับ 11 อิสสระ สมชัย อันดับ 13 เกียรติ สิทธีอมร อันดับ 14 กนก วงษ์ตระหง่าน อันดับ 16 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อันดับ 17 พนิต วิกิตเศรษฐ์ อันดับ 20 จิตภัสร์ กฤดากร อันดับ 21 สุทัศน์ เงินหมื่น อันดับ 29 เจือ ราชสีห์ อันดับ 32 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ อันดับ 33 สุรบถ หลีกภัย อันดับ 37 สามารถ ราชพลสิทธิ์ อันดับ 40 วิฑูรย์ นามบุตร และอันดับ 150 อาคม เอ่งฉ้วน

ต่อมาพรรคพลังประชารัฐ ส่ง 120 รายชื่อ โดย 10 อันดับแรก ประกอบด้วย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สมศักดิ์ เทพสุทิน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ สันติ กีระนันทน์ วิรัช รัตนเศรษฐ สันติ พร้อมพัฒน์ สุพล ฟองงาม และชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

สำหรับรายชื่อ สส.ที่น่าสนใจ อาทิ อันดับ 11 เอกราช ช่างเหลา อันดับ 12 พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ อันดับ 17 วิเชียร ชวลิต อันดับ 23 ชวน ชูจันทร์ อันดับ 27 ธนกร วังบุญคงชนะ อันดับ 34 องอาจ ปัญญาชาติรักษ์ อันดับ 46 ทวี สุระบาล และอันดับ 69 มานิต นพอมรบดี

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ส่ง 150 รายชื่อ ซึ่ง 10 อันดับแรก อนุทิน ชาญวีรกูล ชัย ชิดชอบ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ นาที รัชกิจประการ สรอรรถ กลิ่นประทุม ทรงศักดิ์ ทองศรี วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ศุภมาส อิศรภักดี กรวีร์ ปริศนานันทกุล และศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

ส่วนรายชื่อน่าสนใจ อาทิ อันดับ 12 ศุภชัย ใจสมุทร อันดับ 13 เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อันดับ 14 มารุต มัสยวาณิช อันดับ 18 มนตรี เพชรขุ้ม อันดับ 24 เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ และอันดับ 25 สุชาติ ศรีสังข์

ขณะที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยส่ง 150 รายชื่อ แต่กลับไม่ปรากฏชื่อ สุเทพ เทือกสุบรรณ โดย 10 อันดับแรก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เพชรชมพู กิจบูรณะ เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ อนุสรี ทับสุวรรณ ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ สุริยะใส กตะศิลา สุเนตตา แซ่โก๊ะ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ

ส่วนรายชื่อน่าสนใจ เช่น อันดับ 13 จักษ์ พันธ์ชูเพชร อันดับ 14 ชนิดาภา แก้วภราดัย อันดับ 17 ประสาร มฤคพิทักษ์ อันดับ 19 สำราญ รอดเพชร อันดับ 25 เจะอามิง โตะตาหยง อันดับ 27 อุทัย ยอดมณี และอันดับ 33 เถกิง สมทรัพย์

พรรคอนาคตใหม่ ส่ง 128 รายชื่อ โดย 10 อันดับแรก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล วรรณวิภา ไม้สน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ พงศกร รอดชมภู พรรณนิการ์ วานิช สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ พิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์

ส่วนรายชื่อน่าสนใจ อันดับ 16 รังสิมันต์ โรม อันดับ 26 คารม พลพรกลาง อันดับ 32 นิรมาน สุไลมาน อันดับ 35 วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร อันดับ 88 ณัทพัช อัคฮาด อันดับ 108 กวี สระกวี และอันดับ 119 นชภัช จาตุรงค์คกุล

สำหรับพรรคชาติไทยพัฒนา ส่ง สส.บัญชีรายชื่อ 67 รายชื่อ โดย 10 อันดับแรก วราวุธ ศิลปอาชา ธีระ วงศ์สมุทร นิกร จำนง นพดล มาตรศรี นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง สมนึก สกุลรัตนกุลชัย ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ และเสน่ห์ ขาวโต

ขณะที่บัญชีรายชื่ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ อันดับ 12 ณรงค์ นุ่นทอง อันดับ 15 พัชรี โพธสุธน อันดับ 20 ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ อันดับ 31 ปิยะนัฐ ประเสริฐนู และอันดับ 51 กมลรัตน์ แก้วมณี

พรรคประชาชาติ ส่งบัญชีรายชื่อ 58 คน ประกอบด้วย วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง วรวีร์ มะกูดี ณหทัย ทิวไผ่งาม ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ปราโมทย์ แหล่ทองคำ นัจมุดดีน อูมา วิริยะ วิรัตน์มาลี พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ

ส่วนบุคคลน่าสนใจ อาทิ อันดับ 11 วิทยา พานิชพงศ์ อันดับ 13 มุข สุไลมาน อันดับ 18 โปรดปราน โต๊ะราหนี อันดับ 49 มาหะมะ อาแว และอันดับ 53 ต่วนสูรี ต่วนแว

ชาติพัฒนา ส่งปาร์ตี้ลิสต์ 56 รายชื่อ โดย 10 อันดับแรก เทวัญ ลิปตพัลลภ ดล เหตระกูล ณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ พ.อ.วินัย สมพงษ์ สาคร พรหมภักดี สมบัติ กาญจนวัฒนา ปกครอง ผาสุขยืด อัครวรรณ เจริญผล เรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์ และอรัญ พันธุมจินดา สำหรับรายชื่อ น่าสนใจ อาทิ อันดับ 13 พงษ์พิช รุ่งเป้า อันดับ 15 สุเมธ ศรีพงษ์

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ