เช็กฐานเสียงสนับสนุน อภิสิทธิ์-วรงค์ -อลงกรณ์

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 06:39 น.
เช็กฐานเสียงสนับสนุน อภิสิทธิ์-วรงค์ -อลงกรณ์
โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

บรรยากาศเปิดรับสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเปิดให้มีการหยั่งเสียงโดยสมาชิกพรรควันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้เบอร์ 1 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต สส.พิษณุโลก ได้เบอร์ 2 และอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรค ได้เบอร์ 3

เป็นไปตามคาด สำหรับจำนวนผู้รับรองการสมัครชิงตำแหน่ง โดย อภิสิทธิ์ มีจำนวนผู้รับรองมากที่สุด 80 คน ไล่มาตั้งแต่ผู้ใหญ่ในพรรค อาทิ  ชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค ลงนามเป็นลำดับที่ 1 ถัดมาเป็น บัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรค ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู อดีตรองหัวหน้าพรรค คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค

นอกจากนี้ ยังมี สส.ทั้งบัญชีรายชื่อและ สส.เขตทั่วประเทศ อาทิ กนก วงษ์ตระหง่าน วัชระ เพชรทอง จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประกอบ จิรกิติ รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เจริญ คันธวงศ์ สุกิจ ก้องธรนินทร์ อัศวิน วิภูศิริ ถวิล ไพรสณฑ์ สุทัศน์ เงินหมื่น บุญยอด สุขถิ่นไทย เกียรติ สิทธีอมร พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ไชยยศ จิรเมธากร สุธรรม ระหงษ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ

พนิช วิกิตเศรษฐ์ กษิต ภิรมย์ อภิวัฒน์ เงินหมื่น อดีต สส.อำนาจเจริญ ธนิตพล ไชยนันทน์ อดีตสส. ตาก สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต สส.นครสวรรค์ นราพัฒน์ แก้วทอง อดีต สส.พิจิตร จุติ ไกรฤกษ์ อดีต สส.พิษณุโลก สาธิต ปิตุเตชะ อดีต สส.ระยอง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อดีต สส.กาญจนบุรี กุลเดช พัวพัฒนกุล อดีต สส.สุโขทัย บัญญัติ เจตนจันทร์ อดีต สส.ระยอง สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ธนา ชีรวินิจ ชนินทร์ รุ่งแสง สรรเสริญ สมะลาภา แทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.กทม.

นริศ ขำนุรักษ์ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส. พัทลุง อาคม เอ่งฉ้วน สุชีน เอ่งฉ้วน อดีต สส. กระบี่ วิรัช ร่มเย็น อดีต สส.ระนอง เทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช นริศา อดิเทพวรพันธุ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีต สส.ตรัง กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ อดีต สส.พังงา  นิพนธ์ บุญญามณี อดีต สส.สงขลา อันวาร์ สาและ อดีต สส.ปัตตานี

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีอดีต สส.ในฝั่งแกนนำ กปปส.ที่มาลงชื่อรับรองอภิสิทธิ์บางส่วน อาทิ  ชุมพล จุลใส อดีต สส.ชุมพร  ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีต สส.ตาก อิสสระ สมชัย อดีต สส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่ นพ.วรงค์ มีอดีต สส.รับรอง  29 คน อาทิ ถาวร เสนเนียม เจือ ราชสีห์ ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว วิรัตน์ กัลยาศิริ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต สส.สงขลา ภุชงค์ รุ่งโรจน์ อดีต สส.ชลบุรี พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย อดีต สส.ชัยภูมิ สมบัติ ยะสินธุ์ อดีต สส.แม่ฮ่องสอน สงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต สส.นครสวรรค์ นพ.ปรีชา มุสิกุล สุขวิชชาญ มุสิกุล อดีต สส.กำแพงเพชร สุรเชษฐ์ แวอาแซ อดีต สส.นราธิวาส สมัย เจริญช่าง อดีต สส.กทม. วิทยา แก้วภราดัย อดีตสส.นครศรีธรรมราช ผุสดี ตามไท อดีต สส.บัญชีรายชื่อ

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีรายชื่ออดีต สส.ที่ลงชื่อรับรองซ้ำกับอภิสิทธิ์ด้วย คือ เจริญ คันธวงศ์ อดีต สส.กทม. นอกจากนี้ มีกลุ่มอดีต สส.ที่คนในครอบครัวแยกกันสนับสนุน เช่น มาโนช วิชัยกุล รับรอง นพ.วรงค์ ส่วนบุตรสาว  พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รับรอง อภิสิทธิ์ ไพฑูรย์ แก้วทอง รับรอง นพ.วรงค์ ส่วนบุตรชาย นราพัฒน์ แก้วทอง รับรอง อภิสิทธิ์ และลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ รับรอง  นพ.วรงค์ ส่วนบุตรชายคือ ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ รับรองอภิสิทธิ์

ส่วน อลงกรณ์ มีอดีต สส.รับรอง 20 คน ตามเกณฑ์พอดี อาทิ อภิสิทธิ์ นพ.วรงค์ อรรถพร พลบุตร อภิชาติ สุภาแพ่ง อดีต สส.เพชรบุรี รังสิมา รอดรัศมี อดีต สส.สมุทรสงคราม  สามารถ มะลูลีม อดีต สส.กทม.  กรณ์ จาติกวณิช รัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม. คมคาย พลบุตร อดีตสส.จันทบุรี และผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต สส.ลพบุรี ซึ่งเดิมมีชื่อรับรองอภิสิทธิ์

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่ออดีต สส. ที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายพรรค อาทิ บุญเลิศ ไพรินทร์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา วิชัย ล้ำสุทธิ อดีต สส.ระยอง และยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต สส.จันทบุรี

ขั้นตอนต่อจากนี้ ผู้สมัครทั้งหมดจะได้หารือ เพื่อแต่งตั้ง "กกต.พรรค" ทำหน้าที่ดูแลการหยั่งเสียงและรายงานผลการหยั่งเสียงหลังวันที่ 5 พ.ย. ให้กับคณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ เบื้องต้น  อลงกรณ์ส่งตัวแทนบุคคลที่จะมาเป็น กกต.พรรค คือ เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด  นพ.วรงค์ ส่ง  ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ขณะที่ อภิสิทธิ์  ส่ง ธนา ชีรวินิจ สำหรับ กกต.พรรคอีก 2 คน คือ  พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และวิลาศ จันทร์พิทักษ์ โดยจะมีการนำรายชื่อทั้ง 5 คน เข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

อภิสิทธิ์ กล่าวว่า การแข่งขันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง จะหลอกว่าไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้องเป็นแบบอย่างว่ากระทบกระทั่งอย่างไรก็อยู่ในกติกาอย่างสร้างสรรค์ อย่ากลัว หากกลัวว่าแข่งขันแล้วมีปัญหา เราจะไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยได้ แต่ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้กระทบกระทั่งกับใคร

อลงกรณ์ กล่าวว่า  5 ปีหลังจากนี้จะต้องเป็นช่วงฟื้นฟูพรรค สร้างทางเลือกใหม่ มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง การหาเสียงครั้งนี้ไม่ได้หวังแค่ชัยชนะอย่างเดียว แต่การเป็นหัวหน้าพรรคคือจุดเริ่มต้นชัยชนะของประเทศและประชาชนคนไทยทุกคน

นพ.วรงค์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะเป็นการพบปะเพื่อนสมาชิกพรรคให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และจะไปพบปะกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยพยายามสื่อสารกันว่าเราเป็นประชาธิปัตย์ด้วยกัน ประเด็นของพรรคเรา พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีคนเก่ง คนดีเยอะ แต่ขาดคนกล้า เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

บทความแนะนำ