"ดีใจที่พระองค์จะประทับที่วัดแห่งนี้"

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 15:29 น.
"ดีใจที่พระองค์จะประทับที่วัดแห่งนี้"
โดย...ธนพล บางยี่ขัน, ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

ขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะมีขึ้นในเวลา 17.30 น. วันที่ 29 ต.ค. คือพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร คือเถ้าถ่านที่ปะปนกับพระบรมอัฐิชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พ.ท.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนที่ 6 ซึ่งเป็นริ้วขบวนสุดท้าย ประกอบด้วยขบวนกองทหารม้าเกียรติยศ จำนวน 78 ม้า ในการเชิญพระบรมราชสรีรางคางจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งอยู่ถนนเฟื่องนคร ติดกับกระทรวงมหาดไทย เป็นที่ตั้งของ “สุสานหลวง” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคาร พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์