หญิงไทยเอี่ยวคดียาเสพติด ยอดติดคุกอันดับ4ของโลก

  • วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 06:53 น.

หญิงไทยเอี่ยวคดียาเสพติด ยอดติดคุกอันดับ4ของโลก

โดย...เอกชัย จั่นทอง

น่าตกใจกับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงไทย เพราะพบว่าผู้หญิงติดคุกเพิ่มขึ้นทุกปีและต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังกำแพงจำนวนมาก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดเสวนา เรื่อง “ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ และโลกหลังกำแพง” เพื่อนำเสนอภาพรวมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิงและผู้ต้องขังหญิงในไทย

นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงกระทำผิดมากขึ้นอย่างน่าตกใจ และในทั่วโลกต่างประสบปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน ข้อมูลการกระทำผิดของผู้หญิง เดิมผู้ชายทำความผิด 10 คน มีผู้หญิงทำผิด 1 คน  ปัจจุบันพบว่า ผู้ชายทำความผิด 4 คน มีผู้หญิงทำผิด 1 คน เฉลี่ยแล้วประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ต่างมีสาเหตุทำให้ตัวเลขถูกบันทึกเพิ่ม

กว่า 10  ปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ข้อมูลกรมราชทัณฑ์(วันที่ 1 เม.ย. 2560) แสดงให้เห็นว่าไทยมีผู้ต้องขังทั่วประเทศทั้งสิ้น 288,410 คน แยกเป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน 39,337 คน เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดจำนวน 31,695 คน คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ของผู้ต้องขังทั้งหมด 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับสัดส่วนเฉลี่ยในต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่าง 2-9 เปอร์เซ็นต์ หากพิจารณาสถิติผู้ต้องขังหญิงต่อจำนวนประชากร 1 แสนคน พบว่าไทยมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงสูงเป็นอันดับต้นๆ ของในโลก

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เน้นย้ำว่าเมื่อนักโทษเหล่านี้พ้นผิดสังคมจะยอมรับและให้โอกาสคนเหล่านี้หรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น หากทุกภาคส่วนยอมรับได้คนกลุ่มนี้จะมีที่ยืนในสังคม

“จากจำนวนผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังยากลำบากไม่ทั่วถึง อย่างในแดนคุมขังผู้ต้องขังหญิงที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 7-8 คน ต่อผู้ต้องขังกว่า 700-800 คน”

ขณะที่ ชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด เชี่ยวชาญและทำวิจัยศึกษาประเด็นผู้ต้องขังหญิงมาอย่างลึกซึ้ง ให้เฉลยเหตุผลหญิงไทยทำผิดมากขึ้นว่า แถบอาเซียนพบว่ามีสิงคโปร์แห่งเดียวที่ตัวเลขผู้ต้องขังหญิงไม่เพิ่มขึ้น ส่วนไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันไทยมีจำนวนผู้ต้องขังหญิงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐ จีน และรัสเซีย

ส่วนสาเหตุที่ผู้หญิงกระทำความผิดมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความยากจน การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรมเชิงบริโภคนิยมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงมีความต้องการทางวัตถุและตัดสินใจกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือวัตถุที่ต้องการ

“ลักษณะความผิดส่วนมากของผู้หญิงมักเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่รุนแรง จากสถิติกรมราชทัณฑ์แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และรองมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดหญิงส่วนมากไม่ใช่ผู้ที่มีความโหดร้ายหรือรุนแรง”

หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริม ระบุว่า ผู้ต้องขังหญิงจำนวนไม่น้อยถูกตัดสินจำคุกเพราะฆ่าสามี เนื่องจากถูกสามีกระทำรุนแรงมาเป็นเวลายาวนานจนตัดสินใจลุกขึ้นปกป้องตนเอง  ผู้ต้องขังหญิงในกลุ่มนี้จึงอยู่ในฐานะเหยื่อและผู้กระทำความผิด อย่างออสเตรีย สหรัฐ กว่า 60-80 เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิงถูกสามีทำร้าย หรือหญิงไทยถูกชาวต่างชาติหลอกขนยาเสพติด ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง

ชลธิช อ้างอิงรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ต้องขังหญิงจำนวนหนึ่งเข้ามาในเรือนจำโดยยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ แม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะรอคอยการมีลูก แต่การตั้งครรภ์และคลอดลูกในเรือนจำเป็นประสบการณ์ที่ผู้หญิงอยากจะหลีกเลี่ยง เพราะความไม่สะดวกสบายเมื่อเปรียบเทียบกับการคลอดลูกนอกเรือนจำและยังขาดกำลังใจจากสามีและญาติ ที่สุดแล้วเรือนจำส่วนใหญ่ไม่สอดรับกับเพศสภาพที่สร้างมาให้เหมาะกับเพศชายมากกว่า

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ