สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่

วันที่ 12 ก.พ. 2560 เวลา 15:58 น.
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามขณะเดินทางกลับกุฎิ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพุทธศาสนิกชนมาเฝ้าถวายสักการะ ซึ่งวันนี้ในเวลา 17.00 น จะมีการสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม // ภาพภาพ วิชาญ เจริญเกียรติภากุล