มหาวิทยาลัยศิลปากรน้อมถวายความอาลัยวาดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

  • วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 10:23 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากรน้อมถวายความอาลัยวาดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

นักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รวมกันวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ // ภาพ กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ข่าวอื่นๆ