เปิดรายชื่อสส.สุดซอย"แดงเสียงแตก-ภท.ร่วมหนุน"

วันที่ 01 พ.ย. 2556 เวลา 14:20 น.
เปิดรายชื่อสส.สุดซอย"แดงเสียงแตก-ภท.ร่วมหนุน"
โดย...ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย

สำหรับรายชื่อสส.ของแต่ละพรรคที่ร่วมลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในวาระที่ 3 จำนวน 310 คน เมื่อเวลา 4.30น.ของวันที่ 1 พ.ย.ปรากฎว่าในจำนวนสส.พรรคเพื่อไทย 264 คน ได้มีสส.ลงมติเห็นชอบ 253 คน งดออกเสียง 4 คน และ ไม่ลงมติ 11 คน

โดยสส.ที่ไม่ได้ร่วมลงมติจำนวน 11 คนจาก ได้แก่ 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อ 2.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน และสส.บัญชีรายชื่อ 3.นายเสนาะ เทียนทอง สส.บัญชีรายชื่อ 4.นายสมคิด บาลไธสง สส.หนองคาย 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกฯ และสส.บัญชีรายชื่อ 6.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลังและสส.อุตรดิตถ์ 7.นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทยและสส.สมุทรปราการ 8.นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร  สส.นครราชสีมา 9.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 10.นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาฯคนที่ 1 และ 11.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาฯคนที่ 2       

“แดง”เสียงแตกทั้งหนุน-ต้าน

ส่วน สส.พรรคเพื่อไทยงดออกเสียงจำนวน 4 คน คือ นพ.เหวง โตจิราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และ นายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ ขณะที่สส.พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) คนอื่นอีกจำนวน 9 คนล้วนลงมติเห็นชอบแทบทั้งสิ้น ได้แก่ 1.นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ 2.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ 3.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด สส.บัญชีรายชื่อ 4.จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ สส.สุรินทร์

5.นายพายัพ ปั้นเกตุ สส.บัญชีรายชื่อ 6.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นภรรยาของนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนนำนปช. 7.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท สส.บัญชีรายชื่อ 8.นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ สส.นครราชสีมา น้องชายนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกฯ หนึ่งแกนนำนปช.คนสำคัญ และ 9.นายสมคิด เชื้อคง สส.อุบลราชธานี

“พรรคร่วมฯไม่แตกแถว”

ด้าน พรรคร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบโดยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้ร่วมลงมติ

พรรคชาติไทยพัฒนา มีสส.ลงมติเห็นชอบ 18 คนจากสส.ทั้งหมด 19 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง 2.นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา 3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สส.ปราจีนบุรี 4.นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 5.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี 6.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ 7.นายตุ่น จินตะเวช สส.อุบลราชธานี 8.นายธานินทร์ ใจสมุทร สส.สตูล 9.นายนพดล มาตรศรี สส.สุพรรณบุรี

10.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง สส.บัญชีรายชื่อ 11.น.ส.พัชรี โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี 12.นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง 13.นายยุทธพล อังกินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ 14.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร15.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์และสส.พิจิตร 16.นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ศิริกุล สส.บัญชีรายชื่อ 17.นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี และ18.พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม โดยสส.ที่ไม่ได้ลงมติ 1 คน คือ นางปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี

พรรคชาติพัฒนา มีสส.ลงมติเห็นชอบ 6 คนจากสส.ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 1.นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ 2.ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ 3.นายประสาท ตันประเสริฐ สส.นครสวรรค์ 4.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา 5.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.นครราชสีมา 6.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา โดยสส.ที่ไม่ได้ร่วมลงมติ คือ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม และ สส.นครราชสีมา          

พรรคพลังชล มีสส.ลงมติเห็นชอบ 6 คนจากสส.ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 1.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สส.ชลบุรี 2.นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา สส.ชลบุรี 3. นายรณเทพ อนุวัฒน์ สส.ชลบุรี 4. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ 5. นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี 6.นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ สส.ชลบุรี ขาดเพียง นางสุกุมล คุณปลื้ม สส.ชลบุรี         

"ภูมิใจไทย"ร่วมขบวนการสุดซอย

การลงมติในครั้งนี้มีความน่าสนใจอยู่การออกเสียงของพรรคภูมิใจไทย เพราะมีสส.ร่วมลงมติเห็นชอบ 29 คนจากจำนวนสส.ทั้งหมด 33 คน ได้แก่ 1.นายจักรกฤษณ์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์ 2.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย 3.น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สส.ราชบุรี 4.นายชัย ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ 5.นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท 6.นางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ 7.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา สส.ราชบุรี 8.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี 9.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ 10.นายประนอม โพธิ์คำ สส.นครราชสีมา     

11.นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ สส.ปราจีนบุรี 12.นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ สส.บุรีรัมย์ 13.นายมนู พุกประเสริฐ  สส.สุโขทัย 14. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี 15.นายมานิต นพอมรบดี สส.ราชบุรี 16.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สส.บุรีรัมย์ 17.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์ 18.นางสาวเรวดี รัศมิทัต สส.สมุทรปราการ 19.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค สส.บัญชีรายชื่อ           

20.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี 21.นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สส.นครราชสีมา 22.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สส.นครนายก 23.นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ 24.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ 25.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี 26.นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ 27.นายอำนาจ วิลาวัลย์ สส.ปราจีนบุรี 28.นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สส.ศรีสะเกษ 29.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.ชัยภูมิ

ทั้งนี้มีสส.พรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมลงมติ จำนวน 4 คน คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สส.นครราชสีมา นางพรทิวา นาคาศัย สส.ชัยนาท และนางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์

"บิ๊กบัง-ชูวิทย์"ไม่ร่วมลงมติ

ขณะที่ พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีสส.จำนวนไม่กี่คนนั้นมีทั้งในส่วนที่ลงมติเห็นชอบและไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการร่วมลงคะแนน

พรรครักษ์สันติ มีสส.เพียงคนเดียว คือ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ไม่ได้ร่วมลงมติ

พรรครักประเทศไทย ที่มีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรค ปรากฏว่าสส.ของพรรคทั้งหมด 4 คน ไม่ได้ร่วมลงคะแนน

พรรคมาตุภูมิ มีสส.2 คนซึ่งรวมทั้งพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ไม่ได้ร่วมลงมติแต่อย่างใด แม้ว่าในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพล.อ.สนธิ จะลงมติสนับสนุนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯที่มีการปรับแก้ก็ตาม

พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีสส.เพียงคนเดียว คือ น.ส.พัชรินทร์ มั่นปาน สส.บัญชีรายชื่อ ได้ลงมติเห็นชอบ

พรรคมหาชน มีสส.เพียงคนเดียว คือ นายอภิรัต ศิรินาวิน สส.บัญชีรายชื่อ ได้ลงมติเห็นชอบ