ดวงปี53แรง!โหรฟันธงรัฐบาลมีอุปสรรค-การเมืองเปลี่ยนครั้งสำคัญ

วันที่ 14 เม.ย. 2553 เวลา 10:23 น.
เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และทางเลือกก็มีไม่มากด้วย คือ จะเลือกยุบสภา หรือจะถูกยึดอำนาจ

โดย...วรธาร ทัดแก้ว

หลายคนคงอยากรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองตั้งแต่นี้ไปว่าจะเป็นอย่างไรในแง่มุมของโหราศาสตร์ ซึ่ง “โพสต์ทูเดย์” ได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมโหรนานาชาติ อาจารย์ภิญโญ พงศ์เจริญ เป็นผู้พยากรณ์ดวงเมืองในปีใหม่ไทยนี้

รัฐบาลมีอุปสรรคในการทำงาน

ในปี 2553 ดาวเสาร์โคจรในราศีกันย์ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ดาวเสาร์ได้โคจรยกเข้าสู่ราศีกันย์ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2552 ซึ่งราศีกันย์นี้เป็นภพที่ 6 ของดวงเมือง เสาร์เล็งราหู เล็งพุธและศุกร์ ในราศีมีนไปอีก 2 ปีครึ่ง จนถึงวันที่ 7 ก.ค. 2555 จึงย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์

ดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ เป็นเจ้าเรือนภพที่ 10 กัมมะ หมายถึง การงานของดวงเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี รัฐบาล ผู้มีอำนาจ เมื่อดาวเสาร์โคจรอยู่ในภพอริ จึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน การทำงานของรัฐบาลเป็นการเดินหน้าเข้าชนปัญหา จึงต้องเจออุปสรรคที่ต้องแก้ไขมากมาย นอกจากนี้มีอริศัตรูดาหน้าออกมารังควาน ขัดขวาง และก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็นปัญหาและอุปสรรคตลอด รัฐบาลจะประสบกับความอ่อนแอ บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย

การที่รัฐบาลวิ่งเข้าปัญหาในภพที่ 6 เอง ในเชิงโหราศาสตร์ยกย่องดาวเสาร์ในภพที่ 6 ว่า ดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ เมื่อโคจรในเรือนอริรัฐบาลจะวิ่งเข้าสู่ปัญหาเอง ทำให้พบเห็นปัญหา มีอุปสรรคมาขัดขวาง ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้อย่างมาก แต่ก็ต้องอดทนพยายามแก้ไขปัญหา หากทำได้จะประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จนั้นอืดอาดล่าช้ามาก และได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หากทนไม่ได้ก็จะถอดใจ ผู้นำมีการลาออกหรือยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในที่สุด ทางออกที่ดีคือการประนีประนอมแลกเปลี่ยนหาจุดสมดุลทั้งสองฝ่าย โดยอย่าไปยึดถือตัวบุคคล คณะบุคคลเพียงไม่กี่คน แต่ต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

วิกฤตการเงินการคลัง

ภิญโญ

เพราะเสาร์โคจรในราศีกันย์ภพที่ 6 เล็งศุกร์มหาอุจจ์ ทำให้สุขภาพของประชาชนจะเสื่อมโทรม เกิดโรคระบาดในคน ในพืช และในสัตว์ ทำให้ผลผลิตลดลง เกิดโรคภัยบางอย่างตามโรคที่ราศีของดาวเสาร์สถิตอยู่ โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการงานและโรงงานจะสร้างปัญหาโดยทั่วไป จะมีการว่างงานและความไม่พอใจในหมู่คนงาน มีการนัดหยุดงานเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับกองทัพและองค์กรสาธารณสุขเกิดขึ้นด้วย

ความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนและประเทศชาติที่เคยมีจะลดน้อยลง เกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาด โรคที่เคยเป็นจะกลับมาอีก และปรากฏโรคใหม่ๆ ขึ้นมาซ้ำเติม กระทรวงสาธารณสุขต้องรับบทหนัก น้ำมันที่ราคาตกจะแพงขึ้นมาอีก มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตกต่ำ พืชผลทางการเกษตรที่เคยขายได้ราคาดีจะขายไม่ได้ สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันราคาแพง หนี้สินของประชาชนและประเทศชาติมีจำนวนมาก รัฐบาลแก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จ ประชาชนจึงมีความสุขลดลง

การเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ดาวเสาร์เล็งเข้าดาวพฤหัสบดีจร เล็งทับ ดาวพุธ ศุกร์ และราหูในราศีมีน ในตำราโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองกล่าวถึงดาวคู่นี้ไว้ว่า เป็นดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย เมื่อไรที่โคจรมาทับกันหรือเล็งกันในภพสำคัญๆ ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดาวคู่นี้เป็นคู่วิกฤตการณ์ คือ คู่ของความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นดวงกำเนิดหรือดวงจรในดวงเมืองหรือดวงโลกก็ตาม ถ้าเข้ามากุมกันหรือเล็งกัน โลกยุ่งอย่างแน่นอน

โหรภิญโญ กล่าวว่า จากสถิติในชะตาเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อดาวเสาร์เล็งหรือทับดาวพฤหัสบดีในราศีสำคัญ เช่น การย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาสร้างกรุงเทพฯ การเลิกทาสสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การยึดอำนาจของคณะ รสช. เป็นต้น แต่ที่น่าพิจารณาคือ การเล็งกันครั้งนี้เกิดขึ้นในแนวภพอริและวินาศทับดาวพุธ ศุกร์ และราหูในราศีมีน จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามความหมายของภพอริและวินาศ และความหมายของดาวพุธ ศุกร์ และราหูดังกล่าวแล้ว จึงให้เลือกเอาว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญแบบไหน จะยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ หรือจะถูกยึดอำนาจ

ทั้งนี้ ในดวงเมืองพฤหัสบดีกุมกันกับเสาร์ในราศีธนู ภพศุภะ ส่วนดวงจรพฤหัสบดีจรเข้าราศีมีน ภพวินาศ เล็งเสาร์ในราศีกันย์ภพอริ ในขณะที่ราหูจรทับพฤหัสบดีเดิม ส่วนพฤหัสบดีจรทับราหูเดิม ดวงเดิมมฤตยูเล็งเสาร์ ดาวจรเสาร์เล็งมฤตยูจร ดาวอังคารกำลังเคลื่อนตัวหลังจากโคจรวิปริตมาเป็นเวลานาน แสดงให้เห็นว่าดาวบาปเคราะห์ทั้งหมดโคจรเข้าตรึงชะตาเมืองทั้งสี่ทิศ

จะเห็นว่าช่วงระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึงวันสิ้นปี 2553 ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีมีน ภพวินาศของดวงเมืองทับราหู ในขณะที่ราหูจรทับพฤหัสบดีเป็นสมาสัปต์ต่อกัน จะเกิดภัยพิบัติเสียหาย มีโรคระบาด อุบัติภัย จะอำนวยความอับโชคให้กับโรงพยาบาล สถานบำบัดโรค องค์กรการกุศล ทำให้วงการเหล่านี้มีงานทำมากขึ้น ทั้งมีเรื่องเกิดขึ้นในเรือนจำหรือโรงงาน ทำให้เรือนจำหรือโรงงานได้รับการปรับปรุง มีการพัฒนาสภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

แต่หลังวันที่ 26 เม.ย. ถึงต้นเดือน พ.ค. 2553 นั้นเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแน่นอน เพราะในดวงเดิมดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์กุมกันในราศีธนู ซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นอยู่ที่ 10 องศา 35 ลิปดา ดาวเสาร์อยู่ที่ 8 องศา 24 ลิปดา ห่างกันแค่ 2 องศาเท่านั้น

 

ซ้ำในดวงจรนี้มาเล็งกันค่อนข้างที่จะสนิท 180 องศา ในช่วงแถวๆ ต้นเดือน พ.ค. 2553 ในดวงเดิมดาวเสาร์กับดาวมฤตยูก็เล็งกันเกือบจะ 180 องศา แต่พอดวงจรเสาร์กับมฤตยูเล็งกันเข้า อาการอย่างนี้นานๆ จะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่ง ดังนั้นช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นแน่ เพราะดาวบาปเคราะห์ตรึงกันขนาดนี้

“ถ้าผู้นำรัฐบาลปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเองโดยไม่จัดการอะไรสักอย่าง เช่น การเจรจาประนีประนอม ปล่อยให้ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนไปยกเข้าราศีมีน และไปสนิทองศาในต้นเดือน พ.ค.ละก็ ยังไงก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และทางเลือกก็มีไม่มากด้วย คือ จะเลือกยุบสภา หรือจะถูกยึดอำนาจ”

โหรชื่อดังกล่าวอีกว่า ถึงตอนนี้รัฐบาลควรหาโหรดูฤกษ์ดีๆ ที่จะยุบสภาไว้ ส่วนจะไปยุบตอนไหนเป็นอีกเรื่อง ซึ่งฤกษ์ดีวันดีนั้นต้องไม่ใช่ฤกษ์ดีวันดีสำหรับคนที่เรียกร้องคือกลุ่มผู้ชุมนุม หรือคนที่ยุบคือฝ่ายรัฐบาล แต่ต้องเป็นวันดีฤกษ์ดีสำหรับบ้านเมืองและคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น

สูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณ

อาจารย์ภิญโญ กล่าวว่า เมื่อราหูโคจรมาทับดาวพฤหัสบดีจะเกิดการสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือ นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชน จะเกิดความสับสนวุ่นวาย คนกระทำผิดกฎหมายและศีลธรรมกันมาก ส่งผลเสียหายในเรื่องของสังคม ในวงการพระศาสนา โบสถ์ วัดวาอาราม และหลักธรรมคำสอนจะถูกเบียดเบียนและบิดเบือน นักบวชผู้เป็นใหญ่ในวงการศาสนาจะเจ็บป่วย สูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณ และมีลัทธิแปลกๆ เกิดขึ้น

นอกจากนี้ เกิดการสูญเสียผู้นำบุคคลสำคัญในวงการเมือง แพทย์ กฎหมาย ธนาคาร มหาเศรษฐี นักปรัชญาเมธี ผู้ชี้นำสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ ประการสำคัญคือ มีผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรยศยังทำตนเป็นศัตรูลึกลับทางการต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการลอบสังหารผู้นำ ทำร้ายบุคคลสำคัญ เกิดการผิดพลาดในวงการทางวิชาการ ตลอดจนเกิดอาชญากรรมลึกลับอีกด้วย

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (อีกครั้ง)

โหรภิญโญ กล่าวว่า ดาวอังคารโคจรไล่ล่ามาทันดาวเสาร์จร ในภพที่ 6 ของดวงเมือง เล็งมฤตยูจร โคจรอยู่ในราศีกันย์(20 ก.ค.-4 ก.ย.) ได้มาตรฐานเป็นมหาจักร มีกำลังโลดโผนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีการซ้อมรบ การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ เกิดโรคระบาดในคนและในสัตว์แพร่ระบาด เกิดการชุมนุมและความไม่พอใจระหว่างกรรมกรผู้ใช้แรงงานกับนายทุน เกิดการนัดหยุดงาน เกิดความยุ่งยาก อุบัติเหตุ การระเบิดและเพลิงไหม้เกี่ยวกับกองทัพ กองกำลังและคลัง มีกองกำลังปะทะกันหลายจุด เกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติที่รุนแรง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอุบัติเหตุเกี่ยวกับดิน แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด แผ่นดินแยก แผ่นดินถล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารในที่ต่ำ ที่ลุ่ม การสร้างห้องใต้ดิน การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ สร้างถนนเลียบทะเล การก่อสร้างในทะเลจะมีปัญหา เกิดการพังทลายเสียหาย รวมไปถึงเรื่องน่านน้ำอาณาเขต จะเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติครั้งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลมและน้ำ เกิดอุบัติเหตุชุกชุม เช่น คลังแสง น้ำมัน แก๊สระเบิด เครื่องบินตก ทำให้|สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก