จุดเริ่มต้น"เทียนชัยถวายพระพร"

วันที่ 05 ธ.ค. 2555 เวลา 08:43 น.
จุดเริ่มต้น"เทียนชัยถวายพระพร"
เปิดบันทึกการจุดเทียนชัยถวายพระพรครั้งแรกจากบันทึกในหนังสือ “ความประทับใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

วันที่ 5 ธ.ค. 2555 นอกจากพสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม แล้ว

ในช่วงเย็น ชาวไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ

น่าสนใจว่า การจุดเทียนชัยถวายพระพรนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่

ร.ต.ประเสริฐ บัวงาม อดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง ได้บันทึกไว้ในหนังสือ “ความประทับใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า

“การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2520 ข้าพเจ้า (ร.ต.ประเสริฐ บัวงาม) ได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศ และประชาชนแต่งกายสุภาพ สวยงาม มาในงานพิธี ตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ โดยกล่าวว่า

‘วันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทย พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่ง มีความสุขถ้วนหน้า จึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปทั่วกาลนานเทอญ’

เมื่อ อส. (อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน) ในหุบกะพงได้รับฟังดังนั้น ก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดทำพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วย เนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วย แต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้า จึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง ให้ไปเป็นประธานในงานด้วย โดยให้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ได้กล่าวมา

เมื่อข้าพเจ้าได้รับคำเชิญแล้ว ก็มาคิดได้ว่า สถานที่จัดงานที่หน่วย อส.นั้น เวลากลางคืนก็มืดนัก เพราะไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง จึงได้สั่งให้ อส.ทุกคน ลูกเสือชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนทั้งหลายที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่ม โดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดแสงสว่างไสวขึ้นด้วย

ครั้นได้เวลา 20.00 น. ข้าพเจ้าก็ได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกัน และก็สั่งให้รวมพล เมื่อพร้อมกันแล้ว จึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ และพากันเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระบรมฉายาลักษณ์ 3 รอบ

ส่วน อส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนชัยถวายพระพรเข้าสู่สำนักพระราชวัง ณ พระราชวังไกลกังวล เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะๆ จวบจนจบพิธี นับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนและเริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 ทางราชการจึงได้มีการประกาศจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่ท้องสนามหลวง แล้วก็ได้มีผู้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างและแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้”

สำหรับวันที่ 5 ธ.ค. 2555 นั้น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรจะจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (กทม.) และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยพิธีจะเริ่มจากการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมตัวกันบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. จากนั้นเวลา 18.00 น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทย พร้อมกับเริ่มพิธีอัญเชิญพานพุ่มสักการะเข้าประจำที่ จากนั้นผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถวายพานพุ่มสักการะ

เวลาประมาณ 19.19 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

ระหว่างนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ รับมอบโคมเทียนจากเจ้าหน้าที่ ส่วนประชาชนที่อยู่ในมณฑลพิธีจะได้รับเทียนมงคลที่ปลุกเสกโดยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ และทุกคนจุดเทียนพร้อมกัน เสร็จแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา 2 จบ ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชน ทั้งในบริเวณมณฑลพิธีและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จบแล้วจะได้เริ่มการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และเริ่มการแสดงมหรสพต่างๆ ตลอดทั้งคืน