เปิดตำแหน่งแบ่งปันแดงผงาดเทกระโถน

วันที่ 02 พ.ย. 2555 เวลา 13:02 น.
เปิดตำแหน่งแบ่งปันแดงผงาดเทกระโถน
แบ่งปันเสื้อแดง บ้าน111 ยึดตำแหน่งเทกระโถน ทศพรนั่งโฆษกรัฐ  แรมโบ้ ผงาดรองเลขานายกฯ  เจ๋ง ดอกจิกขึ้นชั้นที่ปรึกษาเสมา2  จรัล โผล่กุนซือรองสุรพงษ์           

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษ ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่งเพื่อช่วยประสานการทำงานให้กับครม.ที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยแต่ละรายมาจากส.ส.สอบตกพรรคเพื่อไทย และเหล่าแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ที่ทั้งไม่ได้ตำแหน่งการเมืองก่อนหน้านี้และมีตกเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  รวมถึงสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ที่พลาดหวังจากตำแหน่งรมต.ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมต.            เช่น นายโภคิน พลกุล ได้เป็นที่ปรึกษานายกฯ  พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรองนายกฯกลับมาเป็นที่ปรึกษานายกฯ   นายสุพร อัตถาวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง  หรือ กรณี นายจรัล ดิษฐาอภิชัย  ได้เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ ของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ  หรือแม้แต่ นายยศวริศ ชูกล่อม แกนนำคนเสื้อแดง ผู้ได้รับการประกันตัวจากการปราศรัยหมิ่นสถาบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ  ส่วนนักวิชาการเสื้อแดง อย่างศจ.ธเนศวร์ เจริญเมือง ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมช. ศึกษาธิการ   ส่วนนายกมล บันไดเพชร ซึ่งสร้างผลงานตรวจสอบประเด็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯหนีเกณฑ์ทหารได้รับแต่งตั้ง เป็นเลขานุการรมว.สาธารณสุข   ขณะที่นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้รับแต่งตั้งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            สำหรับนักการเมืองและแกนนำเสื้อแดง  ได้รับตำแหน่งดังนี้    สำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ  รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)  นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกฯ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง )  .นายซูการ์โน มะทา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายปลอดประสพ สุรัสวดี)   พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)               พล.ต.ต. จรัญ ชิตะปัญญา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)  .นายประทวน เขียวฤทธิ์ ที่ปรึกษารองนายกฯ (รอง นรม.นายปลอดประสพ สุรัสวดี)   .นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง  ที่ปรึกษารองนายกฯ (รอง นรม.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)  .นายแสวง ฤกษ์ จรัล ที่ปรึกษารมต.สำนักนายกฯ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)   นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์  ที่ปรึกษารมต.สำนักนายกฯ  (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์)     นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์  เลขานุการรมต.สำนักนายกฯ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)   นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ   เลขานุการรมต.สำนักนายกฯ  (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)         กระทรวงมหาดไทย    ได้แก่   นต.  ศิธา ทิวารี ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย   นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย .พล.ท.  มนัส เปาริก ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย ( นายประชา ประสพดี)  .นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นเลขานุการรมว.มหาดไทย   นายสุชาติ ลายน้ำเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย (พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก)  นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย ( นายประชา ประสพดี)        กระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่   นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์  ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข    นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข  พล.อ. อำนวย ถิระชุณหะ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรมว.สาธารณสุข       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  นายกฤษ ศรีฟ้า  เลขานุการรมว.วิทยาศาสตร์ฯ .นายนิรุตติ คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารมว.วิทยาศาสตร์ฯ          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่  นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล  เลขานุการรมว. เกษตรและสหกรณ์   นายฐนนท์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์   นายชัชวาล ชัยเชาวรัตย์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.เกษตรฯ      กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่   1.ผช.ศจ. ประแสง มงคลศิริ  เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ  2. 3.นายวรกร คำสิงห์นอก  ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ