พบขุมทรัพย์บ.ณัฐวุฒิรับงานพีอาร์ท่อก๊าซ31ล.

  • วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 15:13 น.

พบขุมทรัพย์บ.ณัฐวุฒิรับงานพีอาร์ท่อก๊าซ31ล.

เว็บไซต์บริษัทโชว์ผลงานในมืออื้อ 14 โครงการ แจ้งกรมทะเบียนการค้าฟันรายได้ก่อนโอนหุ้นให้พี่ชาย 22.6 ล้าน

คนจำนวนไม่น้อย ไม่รู้ว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วงปี 2549-2550 ทำธุรกิจประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2544  

คนจำนวนไม่น้อยไม่รู้ว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นายณัฐวุฒิ ได้โอนหุ้นบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด จำนวน 20,000 หุ้นมูลค่า 2 ล้านบาท (ซึ่งถืออยู่ตั้งแต่ก่อตั้งปี 2544) ไปให้นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ พี่ชาย

และคนจำนวนไม่น้อยไม่รู้ว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในช่วงปี 2545-2553 บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ได้รับว่าจ้างจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) เป็นปรึกษาประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 4 ครั้งรวม 30,931,800 บาท ได้แก่

1. เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ วงเงิน 3,468,000 บาท

2.จ้างที่ปรึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน วงเงิน 10,663,500 บาท

3.จ้างมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน 9,000,200 บาท

4.จ้างมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มลูกค้าท่อย่อย ปทุมธานี-พญาไท วงเงิน 7,800,100 บาท

น่าสังเกตว่าการว่าจ้าง 2 โครงการแรกเกิดขึ้นในยุครัฐบาลไทยรักไทย และ 2 โครงการหลังเกิดขึ้นในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์

ขณะที่ เว็บไซต์ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ระบุ ผลงานงานด้านวางแผนประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมโครงการ จำนวน 14 ผลงาน พร้อมระบุความคืบหน้าไว้ด้วย ได้แก่

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี–พญาไท)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มลูกค้าท่อย่อยปทุมธานี–พญาไท จำนวน 7 โครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Gas)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไออาร์พีซี และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DOW)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (EPS) 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC)

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (จังหวัดชลบุรี)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อสถานีบริการ NGV ทัศนา (ชลบุรี)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัดนครราชสีมา 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะที่ 7 และ 8 จังหวัดอยุธยา (PTT NGD)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) สแปนดิค บางพระ

ทั้งนี้ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด แจ้งผลประกอบการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า

ปี 2545 รายได้ 5,445,475 บาท กำไรสุทธิ 450,489 บาท กำไรต่อหุ้น 9.01 บาท  

ปี 2546 รายได้ 11,885,939 บาท กำไรสุทธิ 1,261,503 บาท กำไรต่อหุ้น 25.23 บาท

ปี 2547 รายได้ 8,176,273 บาท กำไรสุทธิ 663,721 บาท กำไรต่อหุ้น 13.27 บาท

ปี 2548 รายได้ 11,628,922 บาท กำไรสุทธิ 1,416,221 บาท กำไรต่อหุ้น 28.32 บาท

ปี 2549 รายได้ 9,919,086 บาท กำไรสุทธิ 1,299,026 บาท กำไรต่อหุ้น 25.98 บาท

ปี 2550 รายได้ 22,682,324 บาท กำไรสุทธิ 2,302,088 บาท กำไรต่อหุ้น 46.04 บาท

ปี 2551 รายได้ 58,436,126 บาท กำไรสุทธิ 4,978,481 บาท กำไรต่อหุ้น 99.57 บาท

ปี 2552 ไม่ได้ส่งงบการเงิน

ปี 2553 รายได้ 57,605,701 บาท กำไรสุทธิ 5,985,177 บาท กำไรต่อหุ้น 119.70 บาท

ถ้ารวมรายได้ของนายณัฐวุฒิ (ถือ 20,000 หุ้น) เท่ากับปี 2545 มีรายได้จากกำไร 100,000 บาท,ปี 2546 มีรายได้จากกำไร 504,600 บาท ,ปี 2547 มีรายได้จากกำไร 265,400 บาท, ปี 2548 มีรายได้จากกำไร 564,600 บาท, ปี 2549 มีรายได้จากกำไร 519,600 บาท ,ปี 2550 มีรายได้จากกำไร 920,000 บาท  

รวมปี 2545-2550 มีรายได้จากกำไร 2,874,200 บาท (นายณัฐวุฒิโอนหุ้น เดือนม.ค. 2551)

รายการว่าจ้างบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัดของ บมจ. ปตท.

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ