เปิดข้อมูลหุ้นบริษัทพีอาร์"เต้น"

วันที่ 02 ก.พ. 2555 เวลา 14:19 น.
เปิดข้อมูลหุ้นบริษัทพีอาร์"เต้น"
เปิดข้อมูล"ณัฐวุฒิ"ซุ่มตั้งบ.ประชาสัมพันธ์-มวลชนรับงานยุคไทยรักไทยเพิ่งโอนหุ้นให้พี่ชายก่อนนั่งรองโฆษกรัฐบาลสมัคร แถมเพิ่มทุนพรวด 80 ล้านปี 54 

การถือหุ้น บริษัท เพื่อนพ้อง น้องพี่ จำกัด และ บริษัท พีทีวี ทีวีเพื่อประชาชน จำกัด ในช่วงปี 2549-2550 มูลค่า 21 ล้านบาท อาจไม่ใช่ธุรกิจเดียวของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อพบว่านายณัฐวุฒิกับพวกได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจประชาสัมพันธ์ มาตั้งแต่ปี 2544  

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544 ได้นายณัฐวุฒิได้ร่วมกับนายสนธยา ทิพย์อาภากุล อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุประกอบธุรกิจ “ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์และมวลชนสมพันธ์” ที่ตั้งเลขที่ 48/442 หมู่ 2 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ต่อมาได้เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 1/54 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นในช่วงก่อตั้ง 8 คน คือ

1.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อยู่บ้านเลขที่ 460 หมู่ 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท (ลงทุน 2 ล้านบาท)

2.นายสนธยา ทิพย์อาภากุล 29,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือ 2,999,400 บาท 

3.นายขวัญเพชร ถนอมนาม อยู่บ้านเลขที่ 119 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 หุ้น

4.นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 ต.กำแพงเขา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 หุ้น

5.นายอภิเชษฐ์ เจริญลาภ อยู่บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ 2 ต.ขุนทะเล อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 1 หุ้น

6.นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู อยู่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 4 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 หุ้น

7.นายวรสา จันทร์เงิน อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 หุ้น

8.นายบุญฤทธิ์ อักขะบุตร อยู่บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ 1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หุ้น

มีนายสนธยา ทิพย์อาภากุล และ นายณัฐวุฒิ เป็นกรรมการ ทั้งสองคนได้ร่วมกันถือหุ้นเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นายสนธยาได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ณ วันที่ 2 มกราคม 2551 โดยหุ้นของนายณัฐวุฒิ จำนวน 20,000 หุ้น ถูกโอนไปให้นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ (พี่ชายนายณัฐวุฒิ) 11,975หุ้น และ นายมฆวัต กาญวัฒนะกิจ 8,025 หุ้น (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุอยู่บ้านเลขที่ 253 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) จากเดิมมีผู้ถือหุ้น 8 คน เพิ่มเป็น 9 คน ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่เปลี่ยนแปลง

น่าสังเกตว่าการโอนหุ้นเกิดขึ้นก่อนที่นายณัฐวุฒิจะเข้ามารับตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาลในยุคนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 

วันที่ 23 มิถุนายน 2551 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอีกครั้ง หุ้นที่อยู่ในชื่อ นายมฆวัต กาญวัฒนะกิจ จำนวน 8,025 หุ้น ได้ถูกโอนไปให้นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ ทำให้นายเจตนันท์ ถือครองรวม 20,000 หุ้น (จำนวนเท่ากับที่นายณัฐวุฒิเคยถือครองก่อนหน้านี้)

ล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก5 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็น 800,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่

1.นายสนธยา ทิพย์อาภากุล 440,000 หุ้น มูลค่า 44 ล้านบาท

2.นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ 320,000 หุ้น มูลค่า 32 ล้านบาท

3.น.ส.ราศรี แซ่หลี 40,000 หุ้น มูลค่า 6 ล้านบาท (ดูตาราง)

มีนายสนธยาเป็นกรรมการจนถึงปัจจุบัน  

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์ พับลิค รีเลชั่น จำกัด

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม