ประเด็นร้อน23พย.

  • วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 05:50 น.

ประเด็นร้อน23พย.

การเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเดือนจากหลายชุมชนยังปะทุขึ้นต่อเนื่อง ไม่แพ้ความเคลื่อนไหวพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)พระราชทานอภัยโทษ และปล้นปลัดฯคมนาคมหลายร้อยล้าน ซึ่งอนุฯ ที่ ป.ป.ช.ตั้งขึ้นจะประชุมวันนี้ ด้านเศรษฐกิจมีสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลังวิกฤตน้ำท่วมน่าติดตามหลายงาน

1.เหนืออื่นใดแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กทม.)ชั้นในได้คลี่คลายไปบ้าง แต่ระดับน้ำทางตอนเหนือ กทม.และปริมณฑล ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น จนเกิดการชุมนุมของประชาชนเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเช่น เขตดอนเมือง หรือที่ จ.นนทบุรี ส่วนของนนทบุรีได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเบื้องต้นแล้ว ด้วยการยอมเปิดประตูระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์สูง 1 ม.ตามข้อเรียกร้องชาวบ้านเพื่อเร่งระบายน้ำในนนทบุรี แต่ท่าทีล่าสุด กทม.โดยม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. กลับไม่สนองตอบ โดยจะเปิดประตูน้ำในเส้นทางดังกล่าวภายใต้ความรับผิดชอบของกทม.เป็นลักษณะขั้นบันได้ตั้งแต่ 50 ซม.-1 ม. ไม่ใช่เปิดประตูน้ำทันที 1 ม. จึงต้องดูท่าทีจากชาวบ้านนนทบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป

2.มากันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล โดยวันนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรที่มี นายธนิตพล ไชยนันทน์ สส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน นัดประชุมเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ซึ่งจะเชิญพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการ ศปภ.มาชี้แจง ขณะเดียวกันคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะประชุมเช่นกัน เพื่อกำหนดประเด็นและผู้จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.อ.ประชา ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ นอกเหนือจากการหารือถึงเนื้อหาการอภิปรายและจะยังประชุมถึงแนวทางการรับมือกับบรรดาองครักษ์ของพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกัน

3.ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาญัตติตั้งคณะ กมธ.วิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ เสนอโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ และญัตติเสนอให้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเสนอลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ของคณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์เสนอโดยนายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ นอกเหนือไปจากวาระปกติซึ่งแน่นอนว่า สส.ฝ่ายค้านจะต้องสอบถามรัฐบาลในประเด็นเกี่ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของรัฐบาลด้วย

4.คณะกรรมการอนุการไต่สวนกรณีตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม จะมีการประชุมนัดแรก หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมา ซึ่งการประชุมวันนี้จะมีการกำหนดกรอบการพิจารณาเบื้องต้น รวมถึงการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่าที่มาของทรัพย์สินของนายสุพจน์ด้วย

5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมี พล.อ.อ.สุกำพลสุวรรณทัต รมว.คมนาคม เป็นประธานจะพิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ก่อนเสนอของบจาก ครม. โดยเบื้องต้นสรุปผลกระทบอุทกภัยที่เกิดขึ้นรวม 3 หน่วยงาน เป็นเงินกว่า 4,181 ล้านบาท ที่เหลือจะต้องรอสรุปผลในวันประชุมเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

6.นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวพร้อมสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย หลังจากมีกระแสข่าวว่าการส่งออกข้าวของไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดโลกไม่ตอบรับราคาจำนำของประเทศไทย

7.แวดวงเศรษฐกิจต้องติดตามการเสวนาเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย :กรณีศึกษาเศรษฐกิจไทย ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม จัดโดยสายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ

8.เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา SME ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยหลังวิกฤตน้ำท่วม" เพื่อให้ข้อมูลความรู้วางแผนธุรกิจปี 2555 ช่วงฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม โดยนายชาติศิริโสภณพนิช กรรมการผู้จัดใหญ่ เปิดงานดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ"ทิศทางเศรษฐกิจไทย" นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารบรรยายสรุป "ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทย" นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท นายกงกฤช หิรัญกิจประธานนโยบายสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ดำเนินการอภิปราย12.30 น. ที่ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

9.การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) วันนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท.จะเสนอแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลังปัญหาน้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ