กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18จังหวัด 7ก.พ.64

วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 19:55 น.
กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18จังหวัด 7ก.พ.64
กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ใหม่ 64 หน่วย ใน 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ เหตุจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรออกเสียง

สำนักงานกกต.แจ้งว่า กกต.ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ กรณี ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้ง ดังกล่าวมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ตามที่มาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 62 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนด

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง ยกเลิกการเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และยกเลิกการเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกอบจ.จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัด และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง18 จังหวัดประกอบด้วย นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยกกต.กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่7 ก.พ. 64

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่นี้ 46หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวคือบัตร ลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาอบจ. ขณะที่อีก 15 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.เท่านั้น ส่วน 3 หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะได้รับบัตร 2 ใบคือทั้งเลือกนายกและสมาชิก สภาอบจ.