กกต.อัพเดทชื่อ76ว่าที่นายกอบจ.เตรียมรับรองผลใน30วัน

วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 14:30 น.
กกต.อัพเดทชื่อ76ว่าที่นายกอบจ.เตรียมรับรองผลใน30วัน
เปิด5อันดับจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศลงคะแนน29ล้านคน คิดเป็น62.25% พัทลุงครองแชมป์ พร้อมอัพเดทรายชื่อ76ว่าที่นายกอบจ.ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เผยแพร่ข่าวเลขที่ 85/2563 วันที่ 25 ธ.ค.2563

กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดและจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20ธ.ค.ที่ผ่านมามีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 46,610,759คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25