เปิดผลเลือกตั้ง "นายกอบจ." 76 จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 16:04 น.
เปิดผลเลือกตั้ง "นายกอบจ." 76 จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ
เช็คเลย! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการเลือกตั้งนายกอบจ. 76 จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการดังนี้

1. กระบี่ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล* / 76,436 คะแนน

2 . กาญจนบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ / 115,485 คะแนน

3. กาฬสินธุ์ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายชานุวัฒน์ วรามิตร / 230,475 คะแนน

4. กำแพงเพชร / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายสุนทร รัตนากร* / 194,619 คะแนน

5. ขอนแก่น / ผู้สมัครหมายเลข 6 / นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์* / 185,623 คะแนน

6. จันทบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายธนภณ กิจกาญจน์* / 150,364 คะแนน

7. ฉะเชิงเทรา / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์* / 206,245 คะแนน

8. ชลบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายวิทยา คุณปลี้ม* / 328,415 คะแนน

9. ชัยนาท / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอนุสรณ์ นาคาศัย* / 111,335 คะแนน

10.ชัยภูมิ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอร่าม โล่ห์วีระ / 274,921 คะแนน

11. ชุมพร / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายนพพร อุสิทธิ์ / 147,326 คะแนน

12. เชียงราย / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ / 192,219 คะแนน

13. เชียงใหม่ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร / 421,426 คะแนน

14. ตราด / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ* / 47,897 คะแนน

15. ตรัง / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ / 162,419 คะแนน

16. ตาก / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ* / 40,291 คะแนน

17. นครนายก / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ / 60,084 คะแนน

18. นครปฐม / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ / 285,051 คะแนน

19. นครพนม / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ / 161,962 คะแนน

20. นครราชสีมา / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นางยลดา หวังศุภกิจโกศล / 617,351 คะแนน

21. นครศรธีรรมราช / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นางกนกพร เดชเดโช / 72,104 คะแนน

22. นครสวรรค์ / ผู้สมัครหมายเลข 3 / พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ / 226,180 คะแนน

23. นนทบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ* / 139,006 คะแนน

24. นราธิวาส / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน* / 202,764 คะแนน

25. น่าน / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายนพรัตน์ ถาวงศ์ / 88,319 คะแนน

26. บึงกาฬ / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นางแว่นฟ้า ทองศรี / 49,106 คะแนน

27. บุรีรัมย์ / ผู้สมัครหมายเลข 8 / นายภูษิต เล็กอุกากร / 439,547 คะแนน

28. ปทุมธานี / ผู้สมัครหมายเลข 2 / พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง / 104,503 คะแนน

29. ประจวบคีรีขันธ์ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ / 148,962 คะแนน

30. ปราจีนบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายสุนทร วิลาวัลย์ / 103,617 คะแนน

31. ปัตตานี / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี* / 54,224 คะแนน

32. พระนครศรีอยุธยา / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล* / 251,939 คะแนน

33. พะเยา / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายอัครา พรหมเผ่า / 134,152 คะแนน

34. พิจิตร / ผู้สมัครหมายเลข 1 / พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ / 136,670 คะแนน

35. พิษณุโลก / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์* / 185,531 คะแนน

36. เพชรบูรณ์ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอัครเดช ทองใจสด* / 279,355 คะแนน

37. เพชรบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายชัยยะ อังกินันทน์* / 146,432 คะแนน

38. แพร่ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอนุวัธ วงศ์วรรณ* / 140,133 คะแนน

39. พังงา / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายธราธิป ทองเจิม / 51,570 คะแนน

40. พัทลุง / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร* / 163,988 คะแนน

41. ภูเก็ต / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายเรวัต อารีรอบ / 83,144 คะแนน

42. มุกดาหาร / ผู้สมัครหมายเลข 2 / พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ / 57,713 คะแนน

43. มหาสารคาม / ผู้สมัครหมายเลข 2 / ดร.คมคาย อุดรพิมพ์* / 192,119 คะแนน

44. แม่ฮ่องสอน / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์* / 73,108 คะแนน

45. ยะลา / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายมุขตาร์ มะทา* / 168,709 คะแนน

46. ยโสธร / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายวิเชียร สมวงศ์ / 73,091 คะแนน

47. ร้อยเอ็ด / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายเอกภาพ พลซื่อ / 140,118 คะแนน

48. ระนอง / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายธนกร บริสุทธิญานี / 43,041 คะแนน

49. ระยอง / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายปิยะ ปิตุเตชะ* / 73,073 คะแนน

50. ราชบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา / 12,172 คะแนน

51. ลพบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช* / 205,320 คะแนน

52. ลำปาง / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร / 220,284 คะแนน

53. ลำพูน / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ / 93,273 คะแนน

54. เลย / ผู้สมัครหมายเลข 4 / นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ* / 170,674 คะแนน

55. ศรีสะเกษ / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายวิชิต ไตรสรณกุล* / 414,686 คะแนน

56. สกลนคร / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายชูพงศ์ คำจวง / 51,075 คะแนน

57. สงขลา / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายไพเจน มากสุวรรณ์ / 262,308 คะแนน

58. สตูล / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายสัมฤทธิ์ เลี้ยงประสิทธิ์* / 103,863 คะแนน

59. สมุทรสาคร / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์* / 131,537 คะแนน

60. สมุทรสงคราม / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายพิสิฐ เสือสมิง* / 46,405 คะแนน

61. สมุทรปราการ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นางนันทิดา แก้วบัวสาย / 341,504 คะแนน

62. สระแก้ว / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นางขวัญเรือน เทียนทอง / 173,914 คะแนน

63. สระบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 5 / นายสัญญา บุญหลง / 155,191 คะแนน

64. สิงห์บุรี / ผู้สมัครหมายเลข 2 / นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร / 46,738 คะแนน

65. สุโขทัย / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายมนู พุกประเสริฐ / 109,826 คะแนน

66. สุพรรณบุรี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายบุญชู จันทร์สุวรรณ* / 176,025 คะแนน

67. สุราษฎร์ธานี / ผู้สมัครหมายเลข 6 / นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว / 224,746 คะแนน

68. สุรินทร์ / ผู้สมัครหมายเลข 5 / นายพรชัย มุ่งเจริญพร / 344,632 คะแนน

69. หนองคาย / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายยุทธนา ศรีตะบุตร* / 85,895 คะแนน

70. หนองบัวลำภู / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ / 39,365 คะแนน

71. อ่างทอง / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายสุรเชษ นิ่มกุล* / 76,188 คะแนน

72. อุบลราชธานี / ผู้สมัครหมายเลข 5 / นายกานต์ กัลป์ตินันท์ / 288,507 คะแนน

73. อุทัยธานี / ผู้สมัครหายเลข 1 / นายเผด็จ นุ้ยปรี* / 119,804 คะแนน

74. อุดรธานี / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นายวิเชียร ขาวขำ* / 325,933 คะแนน

75. อุตรดิตถ์ / ผู้สมัครหมายเลข 1 / นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา* / 63,237 คะแนน

76. อำนาจเจริญ / ผู้สมัครหมายเลข 3 / นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล / 91,742 คะแนน

หมายเหตุ ผู้ที่มีสัญลักษณ์ * หลังชื่อ เป็น อดีตนายก อบจ. จำนวน 34 คน