"แก้ปากท้องก่อนสร้างถนน"กำนันดังกาญจน์ต้านซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 16:44 น.
"แก้ปากท้องก่อนสร้างถนน"กำนันดังกาญจน์ต้านซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
กาญจนบุรี-กำนันดังต้านซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นชี้เป็นภัยต่อแผ่นดิน แนะว่าที่นายกอบจ.และส.อบจ.แก้ปัญหาปากท้องก่อนสร้างถนน

นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ที่กำลังจะมีขึ้นวันที่ 20 ธ.ค.63ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย ในฐานะที่เป็นกำนันได้มีประสานกับพี่น้องประชาชนในท้องที่รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.และขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ให้มากที่สุด เพราะเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์ที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเป็นประชาธิปไตย และจะทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภา อบจ.ได้มีศักยภาพที่มั่นคงและจะได้เข้าไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้

ตำบลช่องสะเดาจะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ตั้งแต่มีประกาศ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุด ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้พยายามบอกกับพี่น้องประชาชนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นภัยต่อแผ่นดินและชาติไทยของเรา และเราจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเสียงอันบริสุทธิ์ เพื่อที่เราจะได้คนดีมาพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีของเราให้เจริญรุ่งเรือง

แต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะได้เข้ามาเป็น นายกอบจ.และสมาชิก อบจ.ว่าเริ่มแรกเราต้องการให้เข้ามาพัฒนาเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนหนทาง แต่ถ้าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ดีขึ้น ถนนหนทางก็ไม่มีความหมาย เพราะตำบลช่องสะเดาของเราส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร และมีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว หากพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น