ตราดหาเสียงเลือกตั้งอบจ.คึก ผู้บริหารเดิมขอสานงานต่อ หน้าใหม่ขอโอกาสเปลี่ยนแปลง

วันที่ 07 พ.ย. 2563 เวลา 14:07 น.
ตราดหาเสียงเลือกตั้งอบจ.คึก ผู้บริหารเดิมขอสานงานต่อ หน้าใหม่ขอโอกาสเปลี่ยนแปลง
ตราด-วิเชียร ทรัพย์เจริญ อดีตนายกอบจ.4สมัยพร้อมสานงานต่อนโยบายเดิมอีกสมัย ขณะประทีป เลขาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มตราดบ้านเราขอโอกาสเปลี่ยนแปลง

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ผู้สมัครนายกอบจ.ตราด หมายเลข 2 กลุ่มลูกเมืองตราดและอดีตนายกอบจ.ตราด 4 สมัย เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ชาวตราดส่วนใหญ่รู้จักผมดี ว่างานที่ได้ดำเนินงานมา หลายโครงการกำลังแล้วเสร็จ เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ที่เมื่อเสร็จแล้วจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำแพทย์มาประจำ ขณะที่งานด้านสภาอบจ.ตราด เรามีสมาชิกที่รู้จักกันทุกคน และทุกคนในนามลูกเมืองตราดได้ลงสมัครและกระจายไปแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการที่ลงไปในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งจำเข้ามาดำเนินโครงการ ขอให้ชาวตราดเชื่อมั่น และเชื่อใจในตนเองและทีมผู้บริหาร

“ผมเป็นลูกศิษย์ของลุงเจียร จินตกานนท์ ที่เป็นนายกอบจ.ตราดคนแรก ได้สั่งสอนให้ผมเป็นคนซื่อสัตย์ และประหยัดโดยอบจ.ตราดแม้เป็นอบจ.ที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทย แต่เป็นอบจ.เดียวที่ไม่เคยกู้เงินจากสถาบันใดเลย รวมทั้งไม่มีหนี้สิน วันนี้ อบจ.ตราดมีเงินสะสมเกือบ 200 ล้านบาท อบจ.เล็กๆอย่างตราดเรามีดีตรงนี้ ซึ่งเรามาถูกทางแล้ว และสิ่งทีทจะยืนยันได้ก็คือ รางวัลเรื่องความซื่อสัตย์ที่สถาบันที่ดูแลด้านการทุจริต อย่างปป.ช.ได้ให้รางวัลอบจ.ตราดว่ามีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ หรือรางวัลการบริหารงานโปร่งใสจาก สถาบันพระปกเกล้า และเมื่อเร็วๆนี้ ยังได้รับการประกาศให้เป็น “อบจ.ระดับ Aในด้านความโปร่งใส”ที่ได้รับคะแนนประเมินเกิน 88.42%เป็นอันดับ 9 ของอบจ.ทั่วประเทศ”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า อยากให้พี่น้องชาวตราดสบายใจว่าเมื่อเลือกผมเข้าไปเป็นผู้บริหารแล้ว จะได้คนที่มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ทั้งนี้มีงานอีกหลายโครงการที่จะเข้าไปสานต่อ และพัฒนาให้จังหวัดตราดก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดอื่นๆ ทั้งในเรื่องหอประชุมที่สามารถจัดงานได้ 500 โต๊ะ ไม่ต้องไปอยู่กลางแจ้ง ทุกวันนี้ ผมไม่เป็นรองใครในเรื่องการทำงาน และยังได้รับการยอมรับว่า เป็นนายกอบจ.ที่เป็นพี่ของน้องๆ

ขณะนายประทีป เลขาพันธ์ หน.กลุ่มตราดบ้านเรา ได้ออกไปหาเสียงในพื้นที่อ.เมืองตราด ในต.เนินทราย ,ท่าพริก และในลงไปในอำเภอคลองใหญ่ที่เป็นฐานคะแนนของกลุ่มลูกเมืองตราดที่มีตระกูลชลาลัยลงสมัคร และเป็นแชมป์เก่า โดยไปหาเสียงให้ผู้สมัครของกลุ่มตราดบ้านเราที่ลงสมัครเลือกตั้งใน 2 เขตเลือกตั้ง คือ นายธรรมนูญ สวัสดี และบุญเลิศ แก้วเยี้ยง ที่จะแข่งกับนายไพรวัลย์ ชลาลัย และนางกอบกุล ชลาลัย โดยยึดแนวทางของโอกาสตราดบ้านเรา เข้าไปเปลี่ยนแปลงในอบจ.ตราด