จับตา!กกต.เมืองกาญจน์ชี้สนามเลือกตั้งท้องถิ่นเดือดแน่

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 19:42 น.
จับตา!กกต.เมืองกาญจน์ชี้สนามเลือกตั้งท้องถิ่นเดือดแน่
ศึกช้างชนช้าง! ผอ.กกต.กาญจน์ ชี้ สนามเลือกตั้ง อบจ.เข้มข้นดุเดือด ส่วนการหาเสียงเปลี่ยนไปอย่างสร้างสรรค์ เผยทีมพลังกาญจน์ ของ ‘หมอหนุ่ย’ ส่งผู้สมัคร ส.อบจ. 32 คน จาก 30 เขต ส่วนทีมพลังใหม่ ของ ‘เสี่ยสรรค์’ ส่งแล้ว 29 เหลืออีก 1 เขต

ความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63 และประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

สำหรับ ทีมผู้สมัครที่ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุดมีด้วยกัน 2 ทีม คือ “ทีมพลังกาญจน์” ที่นำโดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย อดีต ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 1 และทีม “พลังใหม่” ที่นำโดย นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี 2 สมัย และเพิ่งพ้นสภาพจากตำแหน่งรักษาการ นายก อบจ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 2 

จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ได้จำนวน 30 คน 30 เขต โดย “ทีมพลังกาญจน์” ส่งผู้สมัครครบทั้ง 30 เขต โดยมีรายชื่อดังนี้ อ.เมืองกาญจนบุรี เขต 1 นายณัฏฐพล ภู่ทองชิน และ นายพรศักดิ์ เรืองพยุงศักดิ์ เขต 2 นายปิยะ สาระศาลิน และนางสุนันท์ ไสยะหุต เขต 3 นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ เขต 4 นายทวีศักดิ์ แสงค้อม เขต 5 นางอัจฉรา อ่วมทอน และเขต 6 นายนิติกร แสงทอง  

อ.ท่าม่วง มี 4 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นางปาริชาติ บ่อบัวทอง เขต 2 นายจำเนียร บัวทอง เขต 3 น.ส.รุจิภา จุติ และ เขต 4 นายทศพร แม้นทิม อ.ท่ามะกา มี 4 เขต ดังนี้เขต 1 นายพรรษา สายทอง เขต 2 นายชาลี พึงประสพ เขต 3 นายวิศิษฐ์ เลาหกาญจนศิริ และเขต 4  นายเฉลิม เชิงรู้   

อ.พนมทวน มี 2 เขต เขต 1 นายเดชาธร ชมเพ็ชร เขต 2 นายบุญเลียบ ด้วงเดช  อ.เลาขวัญ มี 2 เขต เขต 1 นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า และเขต 2 นายอนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย ส่วน อ.บ่อพลอย มี 2 เขต เขต 1 นายสุวิน อินทร์ประเสริฐ เขต 2 น.ส.สุภาวดี ทองใบ อ.ทองผาภูมิ มี 2 เขต เขต 1 นายจิรสิน ถนอมวงษ์ และเขต 2 นายอานนท์ ถนอมวงษ์ 

อ.ไทรโยค เขต 1 นายพนม โพธิ์แก้ว เขต 2 นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ ส่วน อ.สังขละบุรี มี 2 เขต เขต 1 นายสุทัศ สังขทัศนา และเขต 2 พ.ต.ท.สิงหา วังวงศ์ทอง อ.หนองปรือ มี 1 เขต ส่ง นายธนนนท์ สงเจริญ อ.ห้วยกระเจา 1 เขต ส่ง นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ อ.ด่านมะขามเตี้ย มี 1 เขต ส่ง นายณัฐพงษ์ พิมพัฒน์ และ อ.ศรีสวัสดิ์ มี 1 เขต ส่ง นายสยาม สุวรรณ์ ลงสมัคร 

จากจำนวนผู้ลงสมัคร พบมี 32 คน จากทั้งหมด 30 เขต สาเหตุที่เกินเนื่องจาก ทีมพลังกาญจน์ ได้ส่งผู้สมัคร 2 คน ลงแข่งขันในเขตเดียวกัน ใน 2 เขตเลือกตั้ง คือ อำเภอเมือง เขต 1 และเขต 2 

ส่วน “ทีมพลังใหม่” นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ส่งผู้สมัคร ดังนี้ อ.เมืองกาญจนบุรี เขต 1 นายสนิท ปูดำ เขต 2 อยู่ระหว่างเตรียมสมัคร เขต 3 นายวริทธิ์ธร จารุพงศ์ประภา เขต 4 นายรุ่งเรือง พงษ์สวัสดิ์ เขต 5 นายอัศดร รากบัว เขต 6 นายประมวน เสือส่าน  

อ.ท่าม่วง เขต 1 นายยรรยง กาญจนชูโต เขต 2 นายวัฒนา ฟักทอง เขต 3 นางอรัญญา คณากรณ์ เขต 4 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ อ.ท่ามะกา เขต 1 นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย เขต 2 นายโกศล จงศิริ เขต 3 น.ส.ถิรนันท์ หงษ์ยนต์ เขต 4 นายจำรูญ ศรีธรรมรงค์   

อ.พนมทวน เขต 1 นายณัฐพล ธนสมบูรณ์ เขต 2 นายสุเมธ ไสยดี อ.เลาขวัญ เขต 1 นายบุญทรัสต์ ไพบูลย์ผล เขต 2 นายณัฐพล ปทุมสูตร อ.บ่อพลอย เขต 1 นายวิศรุต เหลืองสดใส เขต 2 นางลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง อ.ทองผาภูมิ เขต 1 นายสมเกียรติ นาคศรีโภชน์ และ เขต 2 นายพิสิษฐ์ หงส์กลอยกุล 

อ.ไทรโยค เขต 1 นายศรชัย พวงลำเจียก เขต 2 นายขจร ทองสุก อ.สังขละบุรี เขต 1 นายมานบ กลิ่นมณฑา เขต 2 นายธวัช ไตรรุ่งตระกูล อ.หนองปรือ มี 1 เขต ส่ง นายประชุม หลิมย่านกวย อ.ห้วยกระเจา มี 1 เขต ส่ง นายสานนท์ ทวีศรี อ.ด่านมะขามเตี้ย มี 1 เขต ส่ง นายบุญฤทธิ์ เอกจีน และ อ.ศรีสวัสดิ์ มี 1 เขต ส่ง นายชัยวัฒน์ วงษ์ฝูง

นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องไปศึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามระเบียบ โดยข้อห้ามและความผิดต่างๆเริ่มนับมาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันที่ กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครได้เบอร์ในการหาเสียงแล้วสามารถลงพื้นที่หาเสียงได้ สำหรับการปิดประกาศหรือติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีประกาศออกมาว่าท่านสามารถปิดประกาศหาเสียงที่ไหนได้บ้าง ทั้งสถานที่ราชการ หรือตามสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องไปติดต่อเพื่อขออนุญาตในการติดป้ายประกาศในการหาเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วทางผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครท่านใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา มาตรา 120 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ในส่วนของการหาเสียงในสื่อโซเชียลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงผ่านสื่อเหล่านั้นได้ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และยูทูป แต่ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ จะต้องแจ้งให้ทาง กกต.จังหวัดทราบก่อน เพื่อแจ้งให้ทาง กกต.ทราบว่าจะหาเสียงโดยวิธีการใด ในรูปแบบใด และถ้ามีค่าใช้จ่ายก็จะต้องแจ้งให้ทาง กกต.ทราบด้วย  

สำหรับ สถานการณ์การแข่งขันในสนามนี้ ทราบว่า มีการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือด ดังนั้นขอให้ผู้สมัครหาเสียงให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานเกือบ 10 ปี แล้ว สถานการณ์การแข่งขันในรูปแบบเดิมๆ ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว และวิธีการหาเสียงก็น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และการข่มขู่กันน่าจะไม่มีแล้ว แต่หากมีพฤติกรรมการหาเสียงในลักษณะดังกล่าว ก็มีระเบียบกฎหมายบังคับใช้อยู่ ซึ่งมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ กกต.กำกับดูแลอยู่ และจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด อย่างไรก็ตามมองว่าการเมืองของ จ.กาญจนบุรี ขณะนี้ยังคงเป็นการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ เป็นการหาเสียงที่ต้องการครองใจประชาชน เพื่อที่จะคว้าชัยในสนามนี้