กกต.แจงชัด"ส.ส.-ส.ว."ช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ.ไม่ได้

วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 19:45 น.
กกต.แจงชัด"ส.ส.-ส.ว."ช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ.ไม่ได้
ชัดแล้ว!กกต.แจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบจ.ไม่ได้

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่พรรคการเมืองได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เกี่ยวกับกรณีมาตรา 34 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 2 พ.ย. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 5,805 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 218 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5,587 คน

สำหรับ จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ 196 คน, จังหวัดอุบลราชธานี 169 คน, จังหวัดอุดรธานี 167 คน, จังหวัดสระบุรี 162 คน และจังหวัดนครปฐม 141 คน