สุรทิน ลาออกจากหัวหน้าปธม.แล้ว

วันที่ 09 ก.ค. 2554 เวลา 13:00 น.
สุรทิน ลาออกจากหัวหน้าปธม.แล้ว
"สุรทิน"ยื่นกกต. ลาออกหัวหน้าพรรค ปธม.แล้ว เหตุขาดคุณสมบัติเคยล้มละลาย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 54  กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองได้รับหนังสือใบลาออก จากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) ของนายสุรทิน พิจารณ์ ที่มีถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งการลาออกจากหัวหน้าพรรค ของนายสุรทิน จะมีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งกรณีนี้ จะต้องรอการตอบรับของนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วันก่อน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว นายทะเบียนพรรคการเมือง จะพิจารณาว่า ควรเห็นชอบตอบรับหนังสือลาออก จากการเป็นหัวหน้าพรรค ของนายสุรทินหรือไม่ เนื่องจากนายสุรทินเป็นบุคคลล้มละลายมีผลทำให้ขาดจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งเคยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย 54 ว่า นายสุรทินขาดคุณสมบัติในลงสมัครเลือกตั้งแล้ว