กสม.เลื่อนเปิดข้อเท็จจริงแดงชุมนุม

  • วันที่ 07 ก.ค. 2554 เวลา 20:12 น.

กสม.เลื่อนเปิดข้อเท็จจริงแดงชุมนุม

กสม.เลื่อนเปิดข้อเท็จจริงเหตุการณ์แดงชุมนุมปัดกระแสเมืองบีบยังเป็นองค์กรน่าชื่อถือตามรธน.

แฟ้มภาพประกอบข่าว

นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แถลงข่าวขอโทษสื่อมวลชนที่ไม่สามารถเปิดเผยรายงานตรวจสอบกรณีเหตุการณ์การชุมนุมกลุ่มนปช. ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.นี้ เนื่องจากกรรมการบางท่านเห็นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว และที่ประชุม กสม. เห็นว่าควรพิจารณาให้ครบถ้วน และเห็นว่าเงื่อนไขเวลาในการเปิดเผยรายงานที่ขยายออกไปอีกไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆ

นายแพทย์ชูชัย เปิดเผยว่า การเลื่อนเปิดรายงานการตรวจสอบไม่เกี่ยวกับกระแสการเมืองในขณะนี้ เพราะกสม. เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีความอิสระ เป็นกลาง ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใด ๆ อีกทั้ง กสม. ยังมีกลไกสากลตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

"การทำงานของกสม.อาศัยหลักการปารีส ที่ว่าจะต้องดำรงตนอย่างเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ หากไม่ทำหน้าที่ได้ตามหลักการปารีส หรือรัฐธรรมนูญ จะถูกลดระดับจากเกรดเอ เป็นบี หรือซี ดังนั้น กสม. ในประเทศต่าง ๆ จึงถูกคาดหวังจากสังคมว่า เป็นองค์กรที่จะทำความจริงให้ปรากฏในสังคมในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยความอิสระ เที่ยงธรรม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจรัฐใด" นายแพทย์ชูชัย

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ