EXITโพลสวนดุสิต"พท.313-ปชป.152"

  • วันที่ 03 ก.ค. 2554 เวลา 14:45 น.

EXITโพลสวนดุสิต"พท.313-ปชป.152"

สวนดุสิตเผยผลเอ็กซ์ซิทโพล เพื่อไทย 313 เก้าอี้ ปชป. 152 ภูมิใจไทย13 ชาติไทยพัฒนา 10 ชูวิทย์ได้ 3 เก้าอี้ 

"สวนดุสิตโพล"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ แบบ EXIT POLL  โดยกระจายพื้นที่ทั้ง 375 เขตเลือกตั้ง จำนวน 157,759 ตัวอย่าง ในวันที่ 3 ก.ค. ระหว่างเวลา 8.00-14.00 น. บริเวณหน้าคูหาเลือกตั้ง โดยมีผลสำรวจดังนี้

สรุปจำนวนส.ส.เขตและส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ

อันดับ

พรรค

จำนวน ส.ส.

บัญชีรายชื่อ

จำนวน ส.ส.

เขต

รวม

1

เพื่อไทย

66

247

313

2

ประชาธิปัตย์

45

107

152

3

ภูมิใจไทย

4

9

13

4

ชาติไทยพัฒนา

2

8

10

5

พลังชล

1

4

5

6

รักประเทศไทย

3

-

3

7

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2

-

2

8

รักษ์สันติ

1

-

1

9

มาตุภูมิ

1

-

1

 

รวม

125

375

500

สรุปจำนวนส.ส.เขต จำแนกตามภูมิภาค (375เขต)

อันดับ

พรรค

ภาพรวม

กทม.

กลาง

เหนือ

อีสาน

ใต้

1

เพื่อไทย

247

28

54

49

116

-

2

ประชาธิปัตย์

107

5

30

18

1

53

3

ภูมิใจไทย

9

-

-

-

9

-

4

ชาติไทยพัฒนา

8

-

8

-

-

-

5

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

-

-

-

-

-

-

6

รักษ์สันติ

-

-

-

-

-

-

7

พลังชล

4

-

4

-

-

-

8

มาตุภูมิ

-

-

-

-

-

-

 

รวม

375

33

96

67

126

53

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ