จำลองแห้ว!อดใช้สิทธิ

วันที่ 03 ก.ค. 2554 เวลา 09:12 น.
จำลองแห้ว!อดใช้สิทธิ
เปิดหีบเลือกตั้ง พล.ต.จำลอง อดใช้สิทธิ เหตุได้เคยขอใช้สิทธิ ที่ จ.กาญจนบุรี

เช้าวันนี้ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง พร้อมภรรยาได้เดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14 และ 16 แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร โดย พล.ต.จำลอง มีรายชื่อในลำดับที่ 39 ขณะที่ภรรยามีรายชื่อในลำดับที่ 41

แต่ปรากฏว่าในใบรายชื่อมีระบุไว้แนบท้ายว่าได้ขอไปใช้สิทธิที่ จ.กาญจนบุรี ทำให้ในวันนี้ พล.ต.จำลอง ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้

ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้แนะนำให้ พล.ต.จำลอง เขียนคำร้องไว้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าในปี 2550 พล.ต.จำลอง และภรรยา เคยระบุไว้ว่าขอไปใช้สิทธิที่ จ.กาญจนบุรี