กรณ์คุยรัฐบาลนี้ช่วยคนเล่นหุ้น-เกษตรกรรวยขึ้น

วันที่ 01 ก.ค. 2554 เวลา 17:06 น.
กรณ์คุยรัฐบาลนี้ช่วยคนเล่นหุ้น-เกษตรกรรวยขึ้น
ปชป.ฟุ้งโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง รัฐบาลช่วยให้ดันให้บริษัทในตลาดหุ้นมีกำไรสูงเป็นประวัติศาสตร์ ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่ม 87%


นายกรณ์ จาติกวณิช  รักษาการ รมว. คลัง ได้กล่าวปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 1 ก.ค. 2554  ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ภายใต้สโลแกน “อนาคต ประเทศไทย ใต้ฟ้าเดียวกัน” โดยได้กล่าวถึงผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร, มาตรการช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า และ มาตรการส่งเสริมด้านธุรกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอ่างต่อเนื่อง , SET index ที่ปรับขึ้นทะลุ 1,000 จุด,  ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น  87% และผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
               
" อัตราการเติบโต Real GDP รวมทั้งปี 2553 อยู่ที่  8.1 % สูงที่สุดในรอบ 14 ปี จาก 9 ล้านล้าน ในปี 2552 เป็น 10 ล้านล้าน ในปี 2554 รวมถึง SET index ที่ปรับสูงขึ้นจาก 450 จุดในปลายปี 2552 ขึ้นเป็นสูงกว่า 1,000 จุดในปี 2554 ซึ่งมากที่สุดในรอบ 10 ปี และผลกำไรภาคธุรกิจซึ่งวัดจากรวมกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2552 รวมกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4.47 แสนล้านบาท และในปี 2553 รวมกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สูงถึง 6.14 แสนล้านบาท " นายกรณ์กล่าว


สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรมากกว่า  1.8 แสนราย รวมเป็นเงินมากกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการประกันรายได้สินค้าเกษตรหลักได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรกว่า 5 ล้านครัวเรือน และการประกันภัยข้าวนาปีซึ่งทำให้เกษตรกรกว่า 4 ล้านครัวเรือน เข้าถึงระบบประกันภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
               

รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า ได้แก่ โครงการแก้หนี้นอกระบบ ที่ได้ช่วยเหลือคนมากกว่า 5 แสนราย ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยคนละ 9,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้การแก้มาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคม ช่วยผู้มีอาชีพอิสระได้แก่ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า มากกว่า 20 ล้านราย ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันสังคมเป็นครั้งแรก โดยมาตรการนี้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือสมทบส่วนหนึ่ง  ส่วนประชาชนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและระบบบำเหน็จบำนาญไม่ต่ำกว่า 30 ล้านราย สามารถมีเงินออมโดยรัฐบาลสมทบให้ส่วนหนึ่งผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ


นอกจากนี้ยังมีมาตรการเด่นเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน เช่น ค่าไฟฟรี       ค่าโดยสารฟรี และ การตรึงราคาก๊าซ LPG ซึ่งช่วยทำให้ประชาชนกว่า 9 ล้านครัวเรือน ประหยัดเงินได้มากกว่า 1,000 บาทต่อครัวเรือน และมาตรการการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ช่วยเหลือภาคขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนสินค้า ทำให้เกิดการชะลอการขึ้นราคาสินค้า โดยวัดได้จากระดับเงินเฟ้อไม่ถึง 3%

ในส่วนของงบไทยเข้มแข็งได้ใช้ไปในโครงการเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ มากกว่า 4.38 หมื่นโครงการ รวมเป็นวงเงินกว่า 3.5 แสนล้านบาท และโครงการบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ย 0 % ใน 2 ปีแรก วงเงินรวม 2.5 หมื่นล้านบาท มีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้มากกว่า 3 หมื่นราย


ขณะที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับแท็กซี่  กว่า 2,500 ราย ยังได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนรวม วงเงินกว่า 600 ล้านบาท  , มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ราชประสงค์ รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในรูปของ เงินสด เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการทางภาษี คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และมีผู้ได้รับความช่วยเหลือกว่า 3 หมื่นราย  , โครงการเงินกู้ Fast track ในปี 2552 ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้เงินกู้แก่ภาคธุรกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินทั่วโลก ซึ่งได้ช่วยเหลือภาคธุรกิจมากกว่า 7 แสนราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท