เปิดจดหมายผอ.ยูเนสโกถึง"มาร์ค"

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 เวลา 21:45 น.
เปิดจดหมายผอ.ยูเนสโกถึง"มาร์ค"
เผยเนื้อความจดหมายผอ.ใหญ่ยูเนสโกถึง"อภิสิทธิ์" หลังไทยถอนตัวภาคีมรดกโลก หวังไทยทบทวนจุดยืน

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ส่งจดหมายถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หลังจากที่ประเทศไทยแจ้งบอกเลิกการเป็นสมาชิกในอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก โดยมีเนื้อความดังนี้

กรุงปารีส, 26 มิถุนายน 2554 – ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากการประกาศของรัฐมนตรีไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 35 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ต่อเจตจำนงของประเทศไทยในการบอกเลิกการเป็นภาคีในอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกปี 1972

นางโบโกวา กล่าวยํ้าว่า “อนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกปี 1972 ไม่เพียงแต่เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในระดับนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกซึ่งมีคุณค่าความโดดเด่นสากล แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและการเจรจาในระดับนานาชาติ”

ทั้งนี้ รายงานที่ปรากฏในสื่ออย่างแพร่หลายนั้นตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการมรดกโลกมิได้มีการหารือถึงแผนการบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร และมิได้มีการขอให้มีการยื่นรายงานใดๆ เรื่องสภาพของแหล่งมรดกโลกปราสาทพระวิหาร นอกจากนี้ ทางศูนย์มรดกโลกก็มิได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องแผนการจัดการโดยคณะกรรมการฯ

คำตัดสินของคณะกรรมการมรดกโลกเรื่องแหล่งมรดกโลกปราสาทพระวิหารในประเทศกัมพูชาเป็นเพียงการยํ้าถึงความจำเป็นในการปกป้องและอนุรักษ์แหล่งจากความเสียหายใดๆ ทั้งยังสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศร่วมกันใช้อนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกปี 1972 เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเจรจา

คำตัดสินของคณะกรรมการมรดกโลกได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากที่ประเทศไทยเดินออกจากที่ประชุม โดยข้อเสนอของประเทศไทยให้เลื่อนวาระการประชุมออกไปนั้นมิได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกจากประเทศใดเลย

ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของปราสาทพระวิหาร ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกจึงได้เรียกร้องในหลายโอกาสให้ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยสร้างความมั่นใจในการปกป้องและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ปราสาทพระวิหาร

นางโบโกวากล่าวยํ้าอีกว่ามรดกมิควรทำหน้าที่สร้างความขัดแย้งแต่ควรเป็นกลไกให้เกิดการเจรจาและความปรองดอง ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นางได้ส่งผู้แทนพิเศษ นายโคอิชิโร มัตสุอุระ มายังประเทศทั้งสองฝ่าย หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะใกล้ตัวปราสาท และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่กรุงปารีส นางโบโกวายังได้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าร่วมปรับจุดยืนให้ใกล้เคียงกัน

โดยตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมา ได้มีการเจรจาอย่างเข้มข้นระหว่างคณะตัวแทนทั้งสองประเทศนอกรอบการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 35 แต่ก็ไม่สามารถตกลงใดๆกันได้

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในการดำเนินการในอนาคต โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาที่สำคัญฉบับนี้ และจะยังคงให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการปกป้องมรดกที่มีความโดดเด่นของโลกนี้ต่อไป