กต.ปัดขัดแย้งทส.กรณีถอนมรดกโลก

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 เวลา 18:48 น.
บัวแก้วแจงผ่านเว็บไซด์กระทรวงปัดขัดแย้งทส.กรณีถอนตัวจากสมาชิกภาคีมรดกโลก

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ โดยปฏิเสธรายที่มีรายงานข่าวระบุว่า กระทรวงมีความเห็นขัดแย้งกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการกำหนดท่าทีของไทยต่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 35 โดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ

ด้าน นายชยพันธ์ บำรุงพงศ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะรักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การกำหนดท่าทีของไทยในเรื่องดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อมวลชนอย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้วเมื่อ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่ไทยได้ตัดสินใจประกาศเจตนารมณ์จะเพิกถอนจากการเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก เพื่อแสดงจุดยืนของไทยที่ไม่ต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่กัมพูชาจะเสนอต่อที่ประชุมฯ