6พรรคดีเบตชู"ประชานิยม"

วันที่ 23 มิ.ย. 2554 เวลา 09:25 น.
6พรรคดีเบตชู"ประชานิยม"
6พรรคการเมืองดีเบตวิสัยทัศน์ ทุ่มประชานิยมสุดฤทธิ์ หวังมัดใจประชาชนโกยคะแนนเข้าเป็นรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) กรมประชาสัมพันธ์ FM.100.5 News Network กลุ่มเออาร์ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ และเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ร่วมกันจัดเวทีดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ นโยบาย ชี้ชะตาประเทศไทย ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และดำเนินรายการโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายรัฐ และคุณวรวีร์ วูวนิช บรรณาธิกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

อย่างไรก็ตามในการดีเบตครั้งนี้เป็นการตั้งคำถาม 5 ข้อ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านความมั่นคง และด้านการเมือง เป็นคำถามสุดท้าย โดยผู้ร่วมดีเบตมีเวลาตอบคำถามคนละ 4 นาที และกล่าวสรุปตอนท้ายคนละ 2 นาที

ทั้งนี้ตัวแทนจากพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชันโยบายประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคชาติไทยพัฒนา และนายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย

เพื่อไทยชูล้างหนี้เกษตรกร

นายยงยุทธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราด้านการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่คือต้นทุนสูงที่มาจากปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน น้ำ ยา ดังนั้น พรรคมีนโยบายการแก้ไขด้วยบัตรสินเชื่อเพื่อการเกษตร ที่สามารนำบัตรไปซื้อปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งระบบดังกล่าวได้ประโยชน์ต่อเกษตรกรมากกว่า ส่วนหนี้เกษตรกรไม่เกินรายละ 5 แสนบาท จะพักชำระ 3 ปี โดยไม่ต้องชำดอกเบี้ย พร้อมปรับโครงสร้างดอกเบี้ย ส่วนการปราบปรามยาเสพติด พรรคจะทำให้ประชาชนและเยาวชนรู้สึกเกลียด รวมถึงตั้งโครงการตาสัปปะรด เช่น มีผู้นำหมู่บ้านช่วยเอ็กซ์เรย์พื้นที่ทั้งหมดเพื่อปราบอย่างจริงจัง รวมถึงปิดกั้นไม่ให้เข้ามาในประเทศได้ อย่างที่พรรคไทยรักไทยเคยทำสำเร็จ

นายยงยุทธ กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาของคนมี  3 ส่วน คือ โอกาส ปริมาณ คุณภาพ  ซึ่งโอกาสเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเด็กต่างจังหวัดหากได้รับโอกาสการศึกษาก็จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีได้ และต้องทำให้เป็นหลักสูตรคล้องจ้องกับการพัฒนาประเทศ ขณะที่ครูต้องได้รับสวัสดิการ ส่วนรูปแบบการสอนใหม่จะต้องเป็นเทคโนโลยี ด้วยแจกแท็บเล็ด เพราะทำให้ประหยัดเงินได้มากกว่าการซื้อตำรา ด้านความมั่นคงไทย พม่า และลาว มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาช้านาน ทั้งค้าขาย และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กัมพูชา-ไทยไม่จำเป็นต้องใช้วามรุนแรง แค่ใช้การเจรจาเท่านั้นก็ทำให้ดีกันได้ โดยไม่เสียอธิปไตยนอกจากนี้ พรรคมีจุดยืนคือต้องแก้ไขไม่แก้แค้น หากผู้สมัครได้รับเลือกมาเป็นที่หนึ่ง คือ อย่างแรกทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องนิรโทษกรรมนั้นยืนยันว่า พรรคไม่เคยพูด

 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินหนุนส่งเสริมอุตฯท่องเที่ยว

นายกรพจน์ กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศพรรคจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้มากที่สุด โดยพรรคจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวเมื่อมาเป็นรัฐบาลให้เร็วที่สุด 

อย่างไรก็ดี นโยบายด้านสินค้าเกษตร เราสามารถทำได้ทั้งในลักษณะประกันราคาและจำนำ นโยบายด้านการศึกษาจะทำสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับอีก 2 ภาษา คือ ไอทีและการค้า ส่วนความมั่นคง พรรคจะยึดเคยทำไปแล้วด้วยการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า เพราะไทยจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ดังนั้น ต้องทำ 2 นโยบายดังกล่าวควบคู่กันไป

ประชาธิปัตย์เดินหน้าประกันรายได้เกษตร-ตรึงดีเซล

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พรรคจะเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการมา 2 ปี ทำให้เกษตรกรสามารถปลดหนี้ได้ โดยไม่ไปบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งข้อดีของการประกันรายได้เกษตรกร แม้สินค้าไม่ดี ไม่มีผลผลิตมาขาย เราสามารถรับเงินส่วนต่างได้ เช่น นาแล้ง นาล่ม โดยเกษตรกรที่ยากจน สามารถได้รับสิทธิเงินส่วนต่างได้หมด 

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มีโอกาสได้คุยกับเยาวชน เห็นว่า ต้องทำต้องครบวงจร อาทิ สกัดกั้น ปราบปราม บำบัด ที่ผ่านมา ไม่มีพรรคใดสามารถแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้  และที่เคยก็ทำมาก็ตายไปแล้วกว่า 2 พันคน  ด้านการศึกษา มองว่าไม่ได้เกิดจากระบบโรงเรียน แต่มีปัญหาครอบครัว ดังนั้น พรรคจะดูแลเรื่องสุขภาพ แม่ เด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งขยายโอกาสเรียนฟรี 15 ปี  ที่สำคัญต้องพัฒนาครู รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ด้านความมั่นคง จะส่งเสริมให้ประชาชนชายแดนอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสงบ และให้ประชาชนเข้ามามามีส่วนร่วม เน้นกระบวนการทำความเข้าใจ ทั้งนี้ ยืนยันว่าไทยต้องรักษาดินแดน ไม่ให้ใครรุกราน เน้นการเจรจาโดยใช้เหตุผล แต่หากมีการรุกล้ำเข้ามาก็ต้องตอบโต้ นอกจากนี้ นโยบายปรองดองพรรคจะไปปราศรัยดับไฟประเทศเย็นนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักมาจากการเมือง ดังนั้น คนที่จะเข้ามาทำงานการเมือง ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หากกลับมาเป็นรัฐบาล จะเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี มาร่วมแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม การปรองดองต้องเป็นการทำให้บ้านเมืองสงบ ที่สำคัญประชาชนต้องเคารพกฎหมาย ต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง

ภูมิใจขอปลดหนี้กองทุนหมู่บ้าน

นายศุภชัย กล่าวว่า การแก้ไขสินค้าการเกษตรที่มีราคาสูง ซึ่งนโยบายพรรคจะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้กองทุนหมู่บ้าน หากได้เป็นรัฐบาล ก็ไม่ต้องใช้หนี้ เมื่อไม่เป็นหนี้ก็สามารถพาชาติเดินหน้าไปได้ อย่างไรก็ดี ส่วนการประกันรายได้เกษตรกร 2 หมื่นบาท ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงเกษตร และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่เรื่องปัญหาสินค้าแพงค่าครองชีพสูง พรรคก็จะลดภาษีลง 2 % ทำให้สิ้นค้าถูกลง และเงิน 1.5 แสนล้านบาท ก็จะกลับเข้ากระเป๋าประชาชน รวมถึงที่ทำกินของประชาชนก็จะจัดการให้ ส่วนเกษตรกรเรื่องของน้ำ ที่จะนำเข้าไร่นา และควบคุมราคาปุ๋ย ทั้งหมดจะเป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนสามารถลดหนี้ได้

นายศุภชัย กล่าวว่า ส่วนปัญหายาเสพติด จากการที่หัวหน้าพรรคได้เป็นดำเนินการมาสำเร็จแล้วไปส่วนหนึ่ง ด้วยการลดปัจจัยผู้ค้าและผู้เสพ ทั้งนี้ กลไกท้องถิ่นจะเป็นมาตรการเบื้องต้นในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว และคิดว่าเรื่องดังกล่าวต้องเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังกับพื้นที่มีปัญหา นอกจากนี้ พรรคพยายามสร้างครอบครัวให้ไปดูแลเยาวชน ดังนั้น ไทยต้องเข้มงวด อย่างไรก็ดี หากได้เป็นรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้หนักกับประเทศสิงค์โปรและมาเลเซีย และที่สำคัญแหล่งผลิตที่มาจากเพื่อนบ้าน ต้องจับมือร่วมกันทำลายแหล่งผลิตให้หมดไป

นอกจากนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 24 % จากการสำรวจ เด็ก 100 คน ที่เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมแต่จบชั้นมัธยมเพียง 54 คน เพราะปัญหาคือบุคลากร ดังนั้น ต้องเพิ่มผลตอบแทนให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู ดังนั้น มีทุนเรียนฟรีให้กับบุคคลที่ต้องการเป็นครู ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนจำนวนมาก รวมถึงต้องปรับปรุงคุณภาพ พัฒนา เทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน ต้องเอาจริงเอาจัง รวมถึงภาษาที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม ด้านความมั่นคง ไทยต้องรักษาอธิปไตยของประเทศไม่ให้ตกเป็นของใคร แต่ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องแก้ไขด้วยการเจรจา แต่สำคัญรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินการ รวมถึงกองทัพและทหาร ต้องมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ รัฐบาลต้องสนับสนุน ยุทธโธปกรณ์เพื่อแสดงแสงยานุภาพ อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าวจำเป็นที่รัฐต่อต่อรัฐต้องเข้าไปดูแล

นายศุภชัย กล่าวว่า ความชัดแย้งทางการเมือง เกิดจากผู้ต้องการมีอำนาจคือนักการเมือง โดยใช้ประชาชนให้กลับมาสู่อำนาจ โดยรู้ไม่เท่าทัน ดังนั้น พรรคจึงเสนอพรบ.นิรโทษกรรมและจะเดินหน้าต่อไป เพราะมีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อ และจะทำให้ทุกอบย่างให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสันติสามัคคี โดยยึดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถทำให้เกิดปรองดองได้ แต่จะไม่ร่วมปรองดองกับผู้มีผลประโยชน์ซ่อนเร้น

ชาติไทยพัฒนาหวังแก้ของแพง

นายปิยะพันธ์ กล่าวว่า ปัญหาราคาสินค้าที่มีราคาสูง พรรคมีนโยบาย 4 ประการ คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ควบคุมต้นทุน และการประกันรายได้ ส่วนปุ๋ยที่มีราคาแพงจะมีนโยบายปุ๋ยแห่งชาติ พรรคจะเข้าไปจัดการเรื่องดังกล่าว ส่วนปัญหายาเสพติดนั้น พรรคจะเน้นการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนของชาติ ด้านการศึกษา ยังเป็นวิกฤตหนึ่งของชาติ ดังนั้น หากให้มองปัญหาคือครูขาดแคลน ดังนั้น พรรคจะดูแลเรืองคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครูอย่างจริงจัง ด้านความมั่นคงแต่ละปัญหาต้องจัดการให้เหมาะสม ซึ่งพรรคมีนโยบายชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีและสันติ อย่างไรก็ตาม อธิปไตยประเทศจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องจัดการตามความเหมาะสมในระดับทวิภาคี ก่อนไประดับพหุภาคี ทั้งนี้ นโยบายเรื่องการปรองดองต้องทำทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาล

มาตุภูมิประกาศยกระดับรายได้เกษตรกร

ขณะที่พล.อ.สนธิ กล่าวว่า การแก้ปัญหาสินค้าการเกษตรที่มีราคาสูง ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งพรรคมีความคิดว่าต้องการให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นทั้งระบบ ด้วยการส่งออกให้ได้มาก และเกษตรกรก็จะมีรายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่กำลังทำ ส่วนต้นทุนการผลิต การซื้อแหล่งผลิตน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาในราคาถูก เพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง และรายได้ที่จะได้รับสูงขึ้น ด้านยาเสพติด ถือเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ดังนั้น เรื่องดังกล่าวต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะจะทำให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังความคิด ให้เป็นปัญหาภัยคุกคามชาติ และกำหนดมาตรการลงโทษเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้เกิดความหวาดกลัว หากทำได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้

อย่างไรก็ดี ด้านการศึกษาพรรคให้ความสำคัญสูงสุด เพราะการพัฒนาการศึกษาเยาวชนพรรคมองว่ายังพัฒนาไม่ถึงที่สุด ดังนั้น ต้องพัฒนาครู คุณภาพชีวิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ส่วนความมั่นคง ไทยต้องเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า พม่า ลาว กัมพูชา เป็นประเทศมีทรัพยากรที่เราต้องพึ่งพาอาศัย ทั้งนี้ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ควรขัดแย้งกับใคร เพราะไทยมีความเหนือกว่าทุกด้าน อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาการเมือง ต้องมาสร้างความปรองดอง ปลูกจิตสำนึก และลดทิฐิเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ