กอ.รมน.ขู่ฟันสื่อเสนอข่าวสุดโต่ง

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 17:10 น.
กอ.รมน.ขู่ฟันสื่อเสนอข่าวสุดโต่ง
กอ.รมน.ขู่จัดการสื่อเสนอข่าวช่วยพรรคการเมืองสุดโต่งจับตาหมู่บ้านแดงเคลื่อนไหวกระทบความมั่นคง

พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กอ.รมน.กำลังรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายกับสื่อบางประเภทที่นำเสนอข่าวแบบสุดโต่งต่อพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ เน้นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม เมื่อรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

ภาพประกอบข่าว

ส่วนการจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดง ขณะนี้กอ.รมน.ในแต่ละจังหวัดกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีความเคลื่อนไหวที่กระทบต่อความมั่นคงหรือไม่