เวียดนามขอเยี่ยมสายลับเขมร

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 16:49 น.
กต.เผย เวียดนามขอเข้าเยี่ยมสายลับเขมร คาดใช้เวลาไม่นานก่อนอนุญาต

นายเจษฎา กตเวทิน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย ส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมสายลับชาวกัมพูชาที่เข้ามาจารกรรมข้อมูลทางการทหารไทย ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับเรื่องแล้ว โดยกรมเอเชียตะวันออกกำลังพิจารณา ซึ่งคาดว่า คงใช้เวลาไม่นานจึงจะแจ้งกลับว่าอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางกงสุลใหญ่ของเวียดนามได้ติดต่อประสานไปยังกองกำลังสุรนารี เพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมผู้ต้องหา แต่ทางทหารได้แจ้งให้ประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติสากล โดยทางการไทยมีนโยบายให้ความร่วมมือ เช่นเดียวกับการขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาคนไทยก็ต้องติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สถานทูตได้สอบถามความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาในเบื้องต้น