ยิ่งลักษณ์หาเสียงสภาสตรี

วันที่ 08 มิ.ย. 2554 เวลา 11:10 น.
ยิ่งลักษณ์ หาเสียง สภาสตรี ฯ ยืนยัน หากได้เป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชายและหญิง ให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในสังคม และส่งเสริมบทบาทสตรี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับ 1 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค เดินทางไปที่บ้านมนังคศิลาเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสนอแนะ น.ส. ยิ่งลักษณ์ หากเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสตรี ขจัดการปฏิบัติรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบเพื่อให้มีสภาวะร่างกายและจิตใจที่ดี ขจัดขบวนการค้ามนุษย์ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในทุกรูปแบบ เพิ่มศักยภาพ สถานภาพบทบาทหน้าที่ของสตรี

ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสตรีอยากเห็นผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันในสังคม และยืนยันว่า หากพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสตรีให้มีความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งจะก่อตั้งกองทุนส่งเสริมบทบาทของสตรีจังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน และเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพให้แก่สตรี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้มีการส่งเสริมบทบาทสตรีไทย ด้วยการส่งผู้สมัคร ส.ส.ที่เป็นสุภาพสตรีจำนวน 66 คน พร้อมที่จะเข้ามารับใช้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสตรีอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในเวลา 15.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเดินทางไปหาเสียงที่ชุมชนบ้านครัว ชูนโยบายปราบปรามแหล่งมั่วสุม เวลา 17.00 น.  ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ ชูนโยบายแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง และผลักดันรถไฟฟ้า