สิ่งที่ไม่เคยพูด

  • วันที่ 07 มิ.ย. 2554 เวลา 07:11 น.

บรรดาผู้นำหลายพรรคการเมือง เดินหน้าประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงออกประกาศนโยบายหาเสียงอย่างมากมาย

นโยบายเหล่านี้จะเน้นปริมาณ จำนวนเงิน เช่น การลดภาษีมูลค่าเพิ่ม การแจกบัตรชาวนา การเรียนฟรี ฯลฯ ชนิดที่อาศัยแต่เงิน เงิน และเงิน

แต่นโยบายเชิงคุณภาพ แต่ละพรรคการเมืองกลับมีน้อยมาก หรือแทบไม่มี

อาทิ ไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศว่า หากได้เป็นรัฐบาลจะให้ความสำคัญใน 3 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มากกว่ากระทรวงอื่นๆ

ไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศจะจัดสรรงบประมาณให้ 3 กระทรวงหลักดังกล่าวมากเป็นพิเศษ โดยช่วงแรกจะให้เพิ่มในอัตราที่มากกว่ากระทรวงอื่นๆ และภายใน 4 ปี งบประมาณของกระทรวงเหล่านี้ต้องมากเป็นอันดับต้นๆ

และไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศหลังการเลือกตั้ง หากได้เป็นรัฐบาลจะส่งคนดีสุด เก่งสุดเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างรากฐานสำหรับประเทศชาติ

เพราะพรรคการเมืองทั้งหมด เมื่อได้เข้ามาสู่วงจรอำนาจ ต่างจับจ้องไปยังกระทรวงหลักๆ ที่มีงบประมาณมากๆ หรือมีผลประโยชน์มหาศาล อาทิ คมนาคม เกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรม พาณิชย์ พลังงาน โดยละเลยกระทรวงที่เสริมสร้างมันสมองของประเทศ

มันไม่ต่างจากการเบ่งเค้ก หรือนั่งล้อมวงเปิบขันโตก ปล่อยให้ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทำตาปริบๆ กับการเริ่มบริโภค ก่อนเข้าสู่มหกรรมชักหัวคิว 30%

เมื่อเป้าหมายอยู่ที่การงาบ งับ ในกระทรวงที่อุดมด้วยเงินตรานโยบายหาเสียงที่ออกมาจึงเป็นอย่างที่เห็น ทั้งการแจก การขึ้นเงินเดือน ค่าแรง ถมทะเลสร้างเมือง เรียนฟรี ตรึงราคาน้ำมัน ก๊าซ ฯลฯ เพื่อหวังล่อใจ สร้างคะแนนนิยม

ทิศทางของการเมืองวนอยู่ที่การแสวงหาอำนาจและเงิน พอวีซ่าหมดอายุก็ต้องการกลับสู่อำนาจใหม่ ด้วยวิธีใช้เงิน ผลประโยชน์เป็นเครื่องล่อ ทั้งการแจกเงินซื้อเสียง แจกในรูปนโยบายประชานิยม

หลังเลือกตั้งและแบ่งกระทรวงกันเสร็จเมื่อใด คอยดูเถอะ

จะเห็นการงาบ งับ จนสะดือปลิ้น หายเหนื่อย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ