กกต.เผยมีผู้ขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า2.8ล้านคน

วันที่ 05 มิ.ย. 2554 เวลา 15:32 น.
กกต.เผย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดแล้ว2.8ล้านคน          นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์แล้วประมาณ 2,800,000 คน ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน 2 ใบ ประกอบด้วยบัตรลงคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะสามารถทำเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองได้เพียง 1 หมายเลข และบัตรลงคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สามารถทำเครื่องหมายลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียง 1 หมายเลขเช่นกัน แตกต่างจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเรียงเบอร์ เมื่อปี 2550 โดยหากทำเครื่องหมายเกินกว่าที่กำหนด จะกลายเป็นบัตรเสียทันที

นายประพันธ์ นัยโกวิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ควรตรวจสอบรายชื่อพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จากหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าตรงกับหมายเลขอะไร จากนั้นจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าคูหาลงคะแนน