กษิตบินให้ข้อมูลศาลโลก

วันที่ 27 พ.ค. 2554 เวลา 13:44 น.
กษิต เตรียมบินไปกรุงเฮก ร่วมให้ข้อมูลศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ จะเดินทางไปกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือกับตัวแทนและคณะทนาย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในคณะดำเนินคดีของฝ่ายไทย เพื่อเตรียมการก่อนที่จะมีการชี้แจงให้ข้อมูลต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ศาลโลก) ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.54 ซึ่ง รมว.ต่างประเทศจะเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนผลการพิจารณาของศาลนั้นคาดว่าจะทราบภายใน 1-3 สัปดาห์

ทั้งนี้ ศาลโลกกำหนดให้ฝ่ายไทยให้การทางวาจากรณีที่กัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว(provisional measures) ระหว่างรอการพิจารณาคำร้องให้ศาลตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลตัดสินไปเมื่อปี 2505

โดยมาตรการชั่วคราวที่กัมพูชาร้องขอไปมี 3 ประการ คือ 1.ขอให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข 2.ห้ามไทยดำเนินกิจกรรมทางทหารใดๆ ในบริเวณปราสาทพระวิหาร และ 3.ขอให้ไทยยับยั้งการดำเนินการใดๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิของกัมพูชาและเพิ่มความขัดแย้งในคดีตีความคำพิพากษา

โฆษกกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า ตามธรรมนูญของศาลโลก ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลโลกสามารถออกมาตรการชั่วคราวเพื่อปกป้องสิทธิของรัฐคู่กรณีได้ โดยศาลโลกจะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน และเมื่อพิจารณาแล้ว ศาลอาจปฏิเสธคำขอทั้งหมด รับตามคำขอทั้งหมด รับบางส่วน หรือเห็นควรออกมาตรการอื่นๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ ฃ

ทั้งนี้การพิจารณาของศาลเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวเป็นเรื่องแยกต่างหากจากการพิจารณาตีความคำพิพากษาของศาลในคดีปราสาทพระวิหาร ดังนั้นแม้ศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาตรการชั่วคราวก็ไม่ได้หมายความว่าศาลได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการตีความคดีปราสาทพระวิหาร