กกต.คุมเข้มโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้ง24ชม.

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 17:36 น.
กกต. จัดทีมคุมโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเข้ม 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด ชุดละ 4 คน

เมื่อเวลา 16.00 น. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงว่า มาตราการคุมเข้มในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ขณะนี่กกต.ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงาน กกต. ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพิมพ์  เพื่อทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ผลัด ชุดละ 4 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น. และผลัดที่ 2 เวลา 20.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย แบ่งเป็น 2 ผลัดๆ ละ 2 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต