กกต.กำหนดวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 25 พ.ค. 2554 เวลา 11:05 น.
กกต.กำหนดเวลาสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าให้ไปแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้ง          นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า การขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่ติดภารกิจ หรือมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันเลือกตั้ง 3 ก.ค.54 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย.54 ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น โดยจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้าน และต้องไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00-15.00 น.          ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปทำงานนอกภูมิลำเนานั้นสามารถไปแจ้งลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.54 ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย และไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00-15.00 น.เช่นเดียวกัน          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง หมายเลข 1171