ผลจับสลากพท.เบอร์1-ปชป.10

วันที่ 19 พ.ค. 2554 เวลา 08:35 น.
ผลจับสลากหมายเลขพรรคส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อไทยคว้าเบอร์ 1 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเบอร์ 2 ขณะที่ประชาธิปัตย์ได้เบอร์ 10 ภูมิใจไทย 16 ชูวิทย์ได้เบอร์ 5 

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าในวันนี้ (19พ.ค.) มีพรรคการเมืองจำนวน 28 พรรคเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่สนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ก่อนเวลา 8.30 น. ซึ่ง กกต.ถือว่ามาถึงสถานที่สมัครพร้อมกัน จึงต้องดำเนินการจับสลากเลือกหมายเลขประจำพรรค

อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฎว่า พรรคชีวิตที่ดีกว่า และพรรคพลังคนกีฬา เอกสารไม่ครบถ้วน จึงยังไม่มีสิทธิจับสลากเลือกหมายเลขในครั้งนี้ จึงเหลือเพียง 26 พรรคที่มีโอกาสจับสลาก

ทั้งนี้เมื่อถึงเวลา 8.30น. ประธานกกต.ได้ประชุม 26  หัวหน้าพรรคที่ยื่นใบสมัครเช้านี้ เพื่อจัดเรียงลำดับที่จะขึ้นมาจับสลากหมายเลขประจำพรรคโดยทั้ง 26 พรรค ตกลงให้ ประธานกกต. เป็นผู้จับสลากจัดเรียงลำดับ ซึ่งภายหลังจากที่ประธานกกต.จับสลากเรียงลำดับการขึ้นมาจับสลากหมายเลขประจำพรรคแล้ว ก็ได้ให้ตัวแทนพรรคการเมืองขึ้นมาจับสลากหมายเลขประจำพรรค 

กกต.ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 10 วัน

นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า การรับสมัครในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองเชียร์ยังไม่มีการทำผิดกฎหมาย ซึ่งการหาเสียงห้ามใช้จัดให้มีมหรสพ

หลังจากปิดรับสมัคร กกต.จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 10 วัน จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อ หากผู้สมัครรายใดไม่ไดัรับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร ก็สามารถยื่นเรื่องให้ศาลฎีกา วินิจฉัยภายใน 7 วัน แต่หากถึงวันเลือกตั้งแล้วศาลยังไม่ได้ตัดสิน ให้มีชื่อในการลงสมัครก็จะทำให้ลำดับเสียไป และให้ถือว่ามีผู้สมัครในบัญชีเท่าที่เหลืออยู่

ดังนั้นจึงอยากให้พรรคการเมืองตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เรียบร้อย เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบนอกจากหมดสิทธิ์แล้วยังถือว่าเป็นการแจ้งเท็จต่อเจ้าหน้าที่ มีความผิดทางกฎหมาย วันที่ 20-21 พ.ค.นี้ กกต.ได้จัดให้มีการประชุมกกต.จังหวัด ผอ.กต.จว.ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง 3 ก.ค.

สรุปยอดผู้สมัคร 1,105 คน 6 พรรคใหญ่ส่งเต็ม125 คน

สำหรับพรรคการเมืองที่ส่งบัญชีรายชื่อในวันนี้ มีจำนวน 30 พรรคการเมือง มีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,105 คน โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบส.ส.บัญชีรายชื่อเต็มจำนวน 125 คน มีทั้งหมด 6 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคประชาธิปัตย์  พรรคกิจสังคม พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา

ส่วนพรรคที่ส่งไม่ครบจำนวน 125 มีจำนวน 24 พรรค ประกอบด้วยพรรครักษ์สันติส่ง ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ  64 คน พรรคมาตุภูมิ 40 คน พรรคแทนคุณแผ่นดิน 32 คน พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 30 คน พรรคประชาธรรม 25 คน พรรคการเมืองใหม่ 24 คนพรรคพลังชล 18 คน พรรคบำรุงเมือง 14 คน พรรคดำรงไทย 13 คน พรรคประชากรไทย 13 คนพรรครักประเทศไทย 11 คน พรรคไทยเป็นไท 10 คน พรรคชาติสามัคคี 9 คน พรรคพลังมวลชน 8 คน พรรคเสรีนิยม 8 คน

สำหรับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร 6 คน มี 2 พรรคการเมืองประกอบด้วย พรรคประชาธิปไตยใหม่ 6 คน และพรรคมหาชน ที่มาสมัครเป็นพรรคสุดท้ายของวันนี้  ส่วนพรรคพลังสังคมไทย และพรรคไทยเป็นสุข ส่ง ผู้สมัครพรรคละ 5 คน นอกจากนี้ยังมีพรรคที่ส่งผู้สมัครจำนวน 4 คน มี 2 พรรคประกอบด้วย พรรคชีวิตที่ดีกว่าและ พรรคเพื่อประชาชนไทย อย่างไรก็ตามยังมีพรรคไทยพอเพียง ส่งผู้สมัคร 3 คน พรรคกสิกรไทย 2 คน พรรคเพื่อฟ้าดิน 1 คน

สำหรับผลการจับสลากหมายเลขประจำพรรคการเมืองมีดังนี้

พรรคเพื่อไทยหมายเลข 1

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 2

พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 3

พรรคประชากรไทย หมายเลข 4

พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5

พรรคพลังชน หมายเลข 6

พรรคประชาธรรม หมายเลข7

พรรคดำรงไทยหมายเลข 8

พรรคพลังมวลชนได้หมายเลข 9

พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 10

พรรคไทยพอเพียง หมายเลข11

พรรครักษ์สันติ หมายเลข 12

พรรคไทยเป็นสุข หมายเลข 13

พรรคกิจสังคมหมายเลข14

พรรคไทยเป็นไทย หมายเลข 15

พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16

พรรคแทนคุณแผ่นดิน หมายเลข 17

พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข 18

พรรคเครือข่ายชาวนา แห่งประเทศไทย หมายเลข19

พรรคการเมืองใหม่หมายเลข 20

พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 21

พรรคเสรีนิยม หมายเลข 22

พรรคชาติสามัคคี หมายเลข 23

พรรคบำรุงเมือง หมายเลข 24

พรรคกสิกรไทย หมายเลข25

พรรคมาตุภูมิ หมายเลข 26 

พรรคชีวิตที่ดีกว่า หมายเลข 27

พรรคพลังสังคมไทย หมายเลข 28

พรรคเพื่อประชาชนไทย หมายเลข 29

พรรคมหาชน หมายเลข30