สมศักดิ์ยันส่งคนสมัครสส.-ซัดสุริยะใสบิดเบือน

วันที่ 18 พ.ค. 2554 เวลา 16:58 น.
สมศักดิ์เดือด ซัดสุริยะใสบิดเบือนข้อมูลทำพรรคการเมืองใหม่เสียหาย ชี้สมคบกับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งทำสังคมเข้าใจพรรคผิด ยืนยันส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแน่นอน  

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ (กมม.) กล่าว ขอยืนยันว่า พรรคจะส่งผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ แต่อาจไม่ครบทุกพื้นที่ เนื่องจากได้ดำเนินการเตรียมเลือกตั้งมาโดยตลอด ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 22 มี.ค. และ 19 เม.ย. 2554 ซึ่งกรรมการบริหารพรรค 15 เสียงที่เข้าประชุมเห็นตรงกันว่าให้ส่งผู้สมัครตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีบันทึกการประชุมชัดเจน

สมศักดิ์

ทั้งนี้ข้อมูลที่นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรค  อ้างว่าที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรค เมื่อวันที่ 24 เม.ย. มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกทั้งนั้น เป็นเรื่องที่ทำให้พรรคเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะทำให้มีผู้สมัครบางรายตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้สมัครด้วย ที่สำคัญ นายสุริยะใส ได้ลาออกจากการเป็นเลขาธิการพรรคแล้ว ซึ่งขณะนี้หนังสือลาออกอยู่ในขั้นตอนของ กกต.

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นายสุริยะใสได้สมคบกับสถานีโทรทัศน์หนึ่ง เพื่อทำให้สังคมเข้าใจเจตนารมณ์ของพรรคผิด และขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้นจะฟ้องร้องนายสุริยะใส ฐานกลั่นแกล้งพรรคทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ซึ่งจะมีโทษจำคุก 2-10 ปี และถือเป็นคดีที่ 3 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ฟ้องร้องในคดีกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว และคดียักยอกทรัพย์ที่รับบริจาคให้กับพรรคการเมืองใหม่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ