วงศ์ศักดิ์ซัดมท.ยื้อคืนตำแหน่ง

วันที่ 14 พ.ค. 2554 เวลา 17:27 น.
"วงศ์ศักดิ์"  ระบุ หากฝ่ายการเมือง มท.ดึงเรื่องคืนตำแหน่งอธิบดีกรมปกครองให้ตนจริง ถือ ผิดพ.ร.บ.ข้าราชการ จี้บุคคลเกี่ยวข้องจัดการ

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าฝ่ายการเมืองในกระทรวงดึงเรื่องการคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ หรือ จนกว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเห็นว่าเติบโตมาจากสายพรรคเพื่อไทยว่า หากใช้การเมืองเข้ามาก้าวก่ายเรื่องนี้ หรือใช้ดุลยพินิจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จะถือเป็นเรื่องผิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ทันที และจะถือว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องการกลั่นแกล้งข้าราชการไม่ให้ความเป็นธรรม แสดงว่าไม่มีคุณธรรมเหลืออยู่แล้ว จึงอยากให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็ว